SŽDC uzavřela s Policií ČR memorandum o spolupráci

SŽDC uzavřela s Policií ČR memorandum o spolupráci
11.12.2019Média a tiskové zprávy

Generální ředitel Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Jiří Svoboda a policejní prezident Jan Švejdar dnes podepsali memorandum o spolupráci. Týká se především zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, ve výpravních budovách a využívání objektů SŽDC Policií ČR.

SŽDC uzavřela s Policií ČR memorandum o spolupráci
„Naše společné kroky budou směřovat k dalšímu zvýšení bezpečnosti na vybraných železničních přejezdech a omezení počtu rizikového jednání na nich a především vyšší míry ochrany života a zdraví. Budeme spolupracovat i v oblasti využívání objektů v naší správě policií,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

„Vážím si dlouhodobé spolupráce PČR se SŽDC a věřím, že se nám podaří dohodnout na podmínkách využívání drážních objektů základními útvary PČR a že společně nastavíme systém řešení přestupků v souvislosti s nerespektováním výstražných znamení na rizikových železničních přejezdech,“ uvedl policejní prezident Jan Švejdar.

SŽDC investuje ročně přibližně miliardu korun do zlepšení bezpečnosti na všech typech železničních přejezdů. Každý rok se tak zvýší úroveň zabezpečení na přibližně 150 úrovňových kříženích. Vzhledem k závažným střetnutím způsobeným nedodržováním pravidel silničního provozu jeho účastníky hledá další možnosti ke zvyšování bezpečnosti včetně úzké spolupráce s Policií ČR. Jednou z nich je i instalace monitorovacích kamer na železničních přejezdech.

„Právě včera jsme zahájili zadávací řízení na instalaci systému pro dokumentaci a vyhodnocování přestupků spáchaných řidiči silničních vozidel na železničních přejezdech. Jeho výstupy budou předávány PČR a budou použitelné ve správních řízeních s možností pokutovat neukázněné řidiče, kteří na přejezd vjedou v době, kdy je výstražné zařízení již v činnosti. Od instalace těchto dohledových systémů si SŽDC slibuje výrazné snížení nehodovosti na železničních přejezdech,“ říká náměstkyně pro provozuschopnost dráhy SŽDC Marcela Pernicová.

Jedná se o první centralizovanou instalaci takového systému a pilotní projekt spolupráce SŽDC s Policií České republiky týkající se železničních přejezdů. Již realizovaný dohledový systém v Úvalech u Prahy naznačil jeho potenciál, když mezi lety 2017 a 2018 došlo ke snížení ročního počtu přestupků z 375 na 131.

Popsaná technologie bude nasazena na 14 železničních přejezdech, především na železničním koridoru mezi Pardubicemi a Ostravou a také na vybraných regionálních tratích, např. Žďárec u Skutče – Svitavy. Předpokládáme, že aktivace instalovaného systému bude probíhat postupně v průběhu prvního pololetí příštího roku, a to v návaznosti na uzavření smlouvy s vítězným zhotovitelem a dále na konkrétní spolupráci s Policií České republiky a správními orgány v jednotlivých regionech.

Pokud bude pilotní projekt vyhodnocen jako úspěšný, bude SŽDC pokračovat v nasazování obdobných systémů i na dalších železničních přejezdech. Prioritně se bude jednat o přejezdy s vyšší četností nedovoleného chování řidičů, které byly vytipovány ve spolupráci s Policií České republiky.
 
Seznam přejezdů určených k realizaci zakázky kamerových systémů

 
poř. č. č. přejezdu železniční km traťový úsek obec
1 P4897 286,369 železniční stanice Uhersko Uhersko
2 P6847 6,64 Svitavy – Květná Vendolí
3 P6865 21,323 Polička – Borová Kamenec u Poličky
4 P6890 28,109 železniční stanice Borová u Poličky Borová
5 P6896 30,38 Borová – Čachnov Borová
6 P6913 39,521 Čachnov – Skuteč Krouna
7 P8290 328,679 Louky nad Olší – Karviná hl. n. Karviná
8 P6511 280,264 Bohumín – Dětmarovice Dolní Lutyně
9 P6501 245,044 železniční stanice Studénka Studénka
10 P6506 252,244 Studénka – Jistebník Jistebník
11 P6508 256,861 Jistebník – Polanka nad Odrou Ostrava
12 P7868 25,272 Opava východ – Kravaře ve Slezsku Velké Hoštice
13 P8280 307,712 Bystřice nad Olší – Třinec Vendryně
14 P6496 231,244 Polom – Suchdol nad Odrou Mankovice 

Právě uzavřené memorandum se netýká pouze zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, ale zaměří se také na navázání spolupráce v následujících oblastech:
 

  • vyšší míra ochrany života a zdraví a snížení nákladů vynakládaných na opravy zařízení drah dotčených mimořádnými událostmi,
  • snížení negativních dopadů porušování drážního zákona i dalších souvisejících právních předpisů,
  • zvýšení bezpečnosti v železničních stanicích,
  • ochrana bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku včetně předávání zjištěných podnětů o přestupcích správním orgánům.


 
Zpět na výpis článků
Související články