Saská a česká strana v dubnu podepíší základní dokumenty k vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan

Saská a česká strana v dubnu podepíší základní dokumenty k vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan
25.2.2016Tiskové zprávy

Saská a česká strana v dubnu podepíší základní dokumenty k vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan

Vysokorychlostní propojení Prahy s Drážďanami společně prosazuje Sasko i Česká republika, proto v dubnu zástupci obou zemí podepíší základní dokumenty Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) a bude představen výsledek studie trasování trati. To je jeden ze závěrů jednání předsedy Spolkové rady SRN a předsedy vlády Svobodného státu Sasko Stanislawa Tillicha s českým ministrem dopravy Danem Ťokem.

„Uvítali bychom zařazení tohoto projektu do Spolkového plánu dopravních cest. V tomto ohledu máme podporu saské strany a věříme, že společně budeme schopni přesvědčit spolkovou úroveň o přínosnosti tohoto dopravního projektu pro 21. století. Nová trať poskytne dodatečnou kapacitu současné konvenční trati v údolí Labe, která je již nyní na maximu své kapacity,“ řekl po jednání ministr dopravy Dan Ťok s tím, že vysokorychlostní trať má být konstruována i pro provoz nákladních vlaků.

Prvním konkrétním výsledkem společného snažení je vyhotovení studie vedení trati – trasování. Cílem studie bylo nalézt vhodnou trasu pro nové spojení tak, aby byla zajištěna vysoká cestovní rychlost a aby bylo zároveň dodrženo převýšení umožňující provoz nákladních vlaků.

Z pěti posuzovaných variant byla nakonec experty vybrána nejvhodnější varianta, která bude zástupcům relevantních orgánů státní správy a regionální samosprávy z České republiky a Saska, železničním dopravcům, delegaci Evropské komise, a odborné i laické veřejnosti představena při příležitosti podpisu zakládacích listin společného česko-saského ESÚS 29. dubna 2016 ve Velimi.

Druhým tématem společného jednání saského předsedy vlády Tillicha s ministrem Ťokem bylo splavnění Labe. Česká republika by uvítala uzavření mezinárodní dohody, která by formálně zakotvila režim na Labi tak, jako je tomu standardně v případě Dunaje, Rýna, či nově Odry. Pro zajištění splavnosti Labe v přeshraničním úseku je zároveň rozhodující Plavební stupeň Děčín.

„Projekt děčínského jezu nyní čeká fáze posuzování dopadů na životní prostředí, do kterého byla do něj v maximální možné míře zahrnuta biologická a kompenzační opatření tak, aby mohl obdržet kladné stanovisko posudků,“dodává ministr Ťok.

 

 

 

 

Zpět na výpis článků