Správa železnic získala cenu Mosty

Správa železnic získala cenu Mosty
16.9.2020Tiskové zprávy

Za mimořádnou aktivitu ve prospěch osob se zdravotním postižením získala Správa železnic cenu Mosty 2019, kterou zaštiťuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Správa železnic systematicky zpřístupňuje cestování po železnici osobám se zdravotním postižením a také s NRZP aktivně spolupracuje.

Správa železnic získala cenu Mosty
Rostoucí bezbariérovost železnice dokládají i poslední analýzy. Ty ukázaly, že v rámci koridorů a dalších důležitých mezinárodních tratí činí podíl stanic s bezbariérovým přístupem na nástupiště 54 %. V případě výpravních budov na těchto páteřních tratích jde o 50 %. 

„Jenom v loňském roce se nám podařilo dokončit osmnáct staveb, které významně přispěly k bezbariérovosti železnice. Nově jsou tak plně bez bariér například přístupy na nástupiště ve stanicích a zastávkách mezi Řikonínem a Vlkovem u Tišnova, v Karlových Varech, Poříčanech, Čelákovicích nebo do výpravních budov v Přibyslavi a Břeclavi,“ vyjmenovává generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Jak dodává, v dalších letech se osobám se zdravotním postižením nádraží ještě více zpřístupní. Do roku 2025 má Správa železnic v plánu zvýšit počet bezbariérových nástupišť na páteřních tratích o dalších téměř 20 %.
 
Dalším krokem k dosažení přístupnosti je projekt Euroklíč, díky němuž se postupně zvyšuje dostupnost především veřejných hygienických zařízení vybavených jednotným eurozámkem. V rámci železnice (v drtivé většině jde o toalety na nádražích) bylo instalováno už 185 Eurozámků na 127 místech. Do budoucna tento počet nadále poroste.

Za účelem koordinace plánů manažera infrastruktury a požadavků na vytváření podmínek pro cestování všech osob se zdravotním postižením byla v loňském roce založena platforma pro setkávání zástupců Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, osobních dopravců a Správy železnic. Zástupci osob se zdravotním postižením se tak mohli seznámit s vývojem zpřístupňování stanic v letech 2020 až 2025 nebo se spuštěním nových webových stránek Správy železnic, na kterých nechybí ani informace o úrovni bezbariérové přístupnosti stanic a zastávek.

Dalším významným počinem Správy železnic bylo vloni v prosinci zahájení poskytování pomoci v obsazených stanicích lidem se všemi typy zdravotního omezení (tělesným, zrakovým i sluchovým) od přednádraží až na nástupiště. K datu zahájení poskytování této služby byla nabízena ve 327 lokalitách. Od letošního září pak dochází k velké změně v celém systému, kdy Správa železnic upravila organizační strukturu a zavedla systém tzv. mobilních čet. Díky tomu došlo k významnému nárůstu míst s nabídkou potřebné pomoci, a to na 869 nádraží. 

Předání prestižního ocenění Mosty 2019 se uskutečnilo 15. září ve Zlíně. I v tomto kraji Správa železnic neustále zvyšuje bezbariérovost. Například v loňském roce vybudovala bezbariérový přístup na zastávku Velké Karlovice, stanici Staré Město u Uherského Hradiště vybavila vodicími liniemi a orientačními hlasovými majáčky pro osoby se zrakovým postižením, v letošním roce by měly být zřízeny bezbariérové přístupy do stanice Lhotka nad Bečvou. V příštím roce začne například modernizace stanic Bystřice pod Hostýnem a Vsetín, které se rovněž stanou bezbariérovými.

 
Zpět na výpis článků