Stanovisko MD k omezení jízdy kamionů

Stanovisko MD k omezení jízdy kamionů
4.7.2019Tiskové zprávy

V pátek 5. července 2019 a v sobotu 6. července 2019 je zakázána jízda nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům o maximální přípustné hmotnosti převyšující 7 500 kg a nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg s připojeným přípojným vozidlem v době od 13.00 do 22.00 hodin

Stanovisko MD k omezení jízdy kamionů
Zdůvodnění:
Ustanovením § 43 odst. 1 zákona o silničním provozu je na dálnicích a silnicích I. třídy zakázána jízda nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům o maximální přípustné hmotnosti převyšující 7 500 kg a nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg s připojeným přípojným vozidlem, a to:

a) v neděli a ostatních dnech pracovního klidu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu) v době od 13.00 do 22.00 hodin,

b) v sobotu v období od 1. července do 31. srpna v době od 7.00 do 13.00 hodin,

c) v pátek v období od 1. července do 31. srpna v době od 17.00 do 21.00 hodin.

Odstavec 2 téhož paragrafu pak upravuje zákaz jízdy zvláštních vozidel, potahových vozidel a ručních vozíků o celkové šířce větší než 600 mm na silnicích I. třídy v období od 15. dubna do 30. září. V tomto případě je doba zákazu jízdy konstruována odlišným způsobem, nikoliv vázaností na konkrétní kalendářní den, ale za využití následnosti dnů. Jízda je uvedeným vozidlům zakázána:

a) v poslední pracovní den před sobotou nebo dnem pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin,

b) v první den pracovního klidu a v sobotu, pokud následuje po pracovním dnu, v době od 7.00 do 11.00 hodin,

 c) v poslední den pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin.

Protože režim státního svátku je zásadnější z hlediska dopravně společenských vztahů a jak i vyplývá z textu zákona, byl záměr zákonodárce, dát speciálnější režim dnům, které jsou označeny za svátky, než pouhý režim sobotní, platí režim sváteční.

Vztaženo na konkrétní případy (státní svátky): pátek 5.7. - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a sobota 6. července 2019 - Den upálení mistra Jana Husa, je stanovisko pro omezení jízdy takové, že jízda vozidel vyjmenovaných v § 43 odst. 1a) zákona o silničním provozu, by měla být na dálnicích a silnicích I. třídy omezena podle svátečního režimu, tj. omezena/zakázána v době od 13.00 do 22.00 hodin.
 
Zpět na výpis článků