Stanovisko MD k problematice soutěže na nového provozovatele elektronického mýta v reakci na články

Stanovisko MD k problematice soutěže na nového provozovatele elektronického mýta v reakci na články
10.6.2014Média a tiskové zprávy

Přestože předchozí vlády způsobily citelné zpoždění v přípravě soutěže na provozovatele systému elektronického mýta po roce 2016, ministerstvo dopravy nadále usiluje o vypsání otevřené soutěže v takovém termínu, aby nebylo nutné uvažovat o prodloužení smlouvy se společností Kapsch bez výběrového řízení. Vlastníkem stávající mýtné technologie je stát, nikoliv společnost Kapsch.  Ministerstvo dopravy v pátek 6. června zahájilo otevřené zadávací řízení na projektového manažera, jehož úkolem mimo jiné bude zpracovat podrobnou studii efektivity jednotlivých způsobů výběru mýta. Na základě této studie pak vláda vybere cílový model výběru mýta a projektový manažer připraví podrobné zadávací podmínky soutěže. „My hledáme provozovatele mýta a projektový manažer by měl definovat zadání, jakým způsobem budeme chtít vybírat mýto, zda využijeme stávající technologii, kterou stát vlastní, nebo zda ji doplníme nějakým jiným systémem. Připustit variantu, že dneska stát vlastní majetek v řádu miliard, a nebudeme ho efektivně využívat, si neumím dost dobře představit,“ uvedl ministr dopravy Antonín Prachař. Na výběr provozovatele mýtného systému a realizaci vybrané varianty řešení zbývá nyní dva a půl roku a pokud budou veškerá rozhodnutí ze strany státu přijímána bez zbytečných průtahů,stále je ještě možné stihnout přípravu soutěže tak, aby ČR měla od 1. ledna 2017 nového provozovatele mýta určeného otevřeným výběrovým řízením.  „Systém zpoplatnění současné silniční infrastruktury máme ve vlastnictví státu a za určitých podmínek jsme schopni ho provozovat i sami, aniž bychom museli spoléhat na Kapsch,“ dodává ministr dopravy Prachař.

Zpět na výpis článků