Startuje projekt na co největší využití potenciálu kosmických aktivit v ČR

Startuje projekt na co největší využití potenciálu kosmických aktivit v ČR
20.6.2024Tiskové zprávy

Dlouhodobý projekt „Česká cesta do vesmíru“ chce prostřednictvím kosmických aktivit a jejich dalšího rozvoje přispět k transformaci českého hospodářství na ekonomiku založenou na aktivitách s vysokou přidanou hodnotou. Vznik projektu podpořila vláda na svém posledním jednání.
 

Startuje projekt na co největší využití potenciálu kosmických aktivit v ČR
„Kosmický průmysl představuje jedno z nejpokročilejších hospodářských odvětví. Je to odvětví, které přináší velké množství inovací a propojuje širokou paletu vědeckých a technických oborů. O to víc však potřebuje dostatek kvalifikovaných a motivovaných lidí. Rozvoj českého kosmického průmyslu, vědy a výzkumu budeme dále podporovat zejména prostřednictvím strategických a ambiciózních projektů a spolupráce s Evropskou kosmickou agenturou,“ říká předseda vlády Petr Fiala.

Česká republika díky svému členství v Evropské kosmické agentuře (ESA) navázala na vynikající výsledky desítek let práce českých vědců a techniků a na rozdíl od řady jiných států rychle dokázala kosmické aktivity transformovat z čistě vědecké disciplíny v nové hospodářské odvětví. K maximálnímu využití potenciálu kosmických aktivit však musíme jejich rozvoj v České republice urychlit. Proto potřebujeme společně systematicky budovat podpůrný ekosystém s důrazem na inspiraci, motivaci a vzdělávání dětí, žáků a studentů v převážně technických oborech a jejich přípravu na kvalifikovanou práci v českém průmyslu a vědě. Právě k tomu směřuje projekt „Česká cesta do vesmíru“.

„K dosažení cílů a motivaci mladých lidí chceme využít úspěch Aleše Svobody, který byl vybrán do záložního týmu astronautů ESA, a jít ještě dál: do pěti let úspěšně dotáhnout projekt prvního českého astronauta a vyslat jej s vědeckými experimenty do vesmíru,“ přibližuje ministr dopravy Martin Kupka.

„Pro nás všechny je výběr českého občana úspěchem, kterého chceme využít,“ říká ministryně obrany Jana Černochová a dodává: „Je to investice nejen do naší technologické budoucnosti, ale také do obrany, která dnes koneckonců velmi zásadně využívá technologií, jež pomohl přinést průzkum vesmíru. I v této oblasti si proto potřebujeme vychovat kompetentní odborníky mnoha různých profesí. Astronaut, stejně jako pilot, je ‘jen‘ nejviditelnější postavou celého týmu.“

 

Kosmický průmysl je v Česku na vzestupu

V České republice se za posledních 15 let podařilo vybudovat kosmický průmysl a zapojit ho do mezinárodních dodavatelských řetězců. V současnosti u nás máme na 150 zavedených firem, start-upů a akademických institucí, aktivních a úspěšných v kosmických aktivitách, a toto číslo dál rychle roste.

„Potřebujeme investovat do průmyslu tak, abychom se od producenta dílů a součástek postupně měnili v zemi, která má nejen originální nápady, ale navíc je dokáže dovést až k realizaci. Chceme také účelně investovat do vzdělání lidí, kteří musejí cítit, že Česká republika o jejich schopnosti stojí a dokáže jich využít na těch nejambicióznějších projektech. Profitovat z toho budeme všichni,“ zdůrazňuje Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory České republiky.

České firmy, stejně tak jako akademická sféra, se však dlouhodobě potýkají s velkým nedostatkem odborníků. Podíl průmyslu v České republice na HDP byl vždy jeden z nejvyšších v Evropě, nicméně počet studentů STEM oborů je přes všechna dříve zavedená a vyzkoušená opatření stále nízký. Je proto potřeba razantních opatření, aby se tento trend podařilo zvrátit.

„Česká republika se stala nejen lídrem mezi ‚novými‘ členskými státy ESA, ale dohání, a dokonce i předhání řadu západních států. Důraz na vzdělávání dětí, žáků a studentů a jejich přípravu na kvalifikovanou práci v českém průmyslu a vědě se musí vyplatit, protože takto vzdělané, vyškolené a kvalifikované pracovníky nepotřebuje pouze oblast kosmických aktivit, ale prakticky všechna hospodářská odvětví,“ říká koordinátor projektu Václav Kobera.

Cestu do vesmíru doprovodí technologické a vědecké experimenty

Nejdůležitější částí letu budou technologické a vědecké experimenty českého průmyslu a vědy. Pilotovaný let českého občana umožní realizovat experimenty efektivněji a zejména dříve než prostřednictvím standartního procesu v ESA, kde by jinak české firmy čelily konkurenci ostatních evropských skupin, které mnohdy mají ve využívání Mezinárodní kosmické stanice ISS mnohaletý náskok.

„Průměrná návratnost investic do kosmických aktivit představuje ve vyspělých zemích osminásobek vložených finančních prostředků. Zároveň půjde o popularizaci kosmických aktivit díky účasti českého astronauta při vědeckých experimentech ve vesmíru,“ říká ředitel brněnské hvězdárny a planetária a senátor Jiří Dušek.

Na přípravu programu letu včetně návrhu a výroby hardware a software experimentů budou potřeba stovky milionů korun. Další prostředky představují náklady placené prostřednictvím ESA, které by kryly smluvní a organizační zajištění experimentů a letu, zejména personální náklady na zajištění technické kvality při výrobě experimentů v České republice, koordinaci letových plánů, logistiku vynesení experimentů, operační řízení během letu a na výcvik astronauta.
 

Co to přinese

  • Inspirace a motivace: Zvýšený zájem o studium technických nebo vědeckých oborů klíčových pro rozvoj českého hospodářství.
  • Vytváření pozitivních vzorů: Astronaut je ztělesněním pozitivních hodnot a investice do jeho letu je tak i investicí do těchto hodnot.
  • Průmyslová a vědecká excelence: Příprava a možnost provedení experimentů českých vědců a techniků. V případě národní mise by byly experimenty realizovány o několik let dříve než přes standardní proces ESA.
  • Mezinárodní spolupráce: Na přípravě českých experimentů se mohou podílet jiné státy, což otevře České republice dveře ke spolupráci na jejich experimentech.
  • Posílení povědomí o přínosech kosmických aktivit a významných úspěších, kterých Česká republika v novodobé historii dosáhla.
  • Brand Armády České republiky: Astronaut-voják pomůže budovat brand Armády České republiky jakožto moderní a progresivní branné moci a bude inspirací pro vstup do Armády České republiky nebo aktivních záloh.
Vzdělávací kancelář ESA v České republice – ESERO
Kosmické ambice České republiky jsou s ohledem na dosavadní výsledky a obrovský potenciál kosmických aktivit velké. I vývoj ve světě nám stále více ukazuje, že jdeme správným směrem a že dlouhodobé soustředěné úsilí a spolupráce se vyplácejí. Proto musíme společně nalézt způsob, jak motivovat mladou generaci ke studiu technických a přírodovědných oborů.

Jedním z nástrojů, které je pro to třeba maximálně využít a propojit s jinými vzdělávacími a popularizačními aktivitami, je vzdělávací kancelář ESA „ESERO“ (European Space Education Resource Office). Jejím hlavním cílem je využít inspirativní povahy vesmíru ke zvýšení vědecké a technické gramotnosti žáků základních škol a studentů středních škol a motivovat je ke studiu a kariéře v oblasti vědy, technologií, inženýrských oborů a matematiky.

Kontext

Prvním českým astronautem (tehdejším termínem kosmonautem) se stal Vladimír Remek, který se před 46 lety (v březnu 1978) stal prvním člověkem ve vesmíru, který nepocházel ze Spojených států amerických nebo Sovětského svazu. Dalším Čechem ve vesmíru se měl už v roce 2023 stát choreograf Yemi Akinyemi Dele v rámci soukromé iniciativy dearMoon. Z důvodu opakovaných technických odkladů a průtahů přípravy kosmické lodě byl jeho let v červnu 2024 oficiálně zrušen. Obě tyto osobnosti projekt letu druhého českého astronauta plně podporují.

Česká republika v zájmu vyslat svého záložního astronauta do vesmíru postupuje stejně jako další státy, které si významný potenciál tohoto letu pro svou budoucnost uvědomují. Švédsko již letos vyslalo svého záložního astronauta na Mezinárodní kosmickou stanici (ISS) prostřednictvím ESA. Podobně o vyslání záložního astronauta na ISS rozhodlo také Polsko. Další státy jako RakouskoŠpanělsko o využití svého záložního astronauta s ESA aktuálně vyjednávají. Maďarsko buduje vlastní astronautický program.
 

AV materiály

Internetová stránka s odpočítáváním, video, press kit, a další materiály ke zveřejnění najdete na adrese www.vzhurudovesmiru.cz.

Odpočítávání končí 2. září 2024 v 8.00, kdy budou zveřejněny další podrobnosti iniciativy.

 
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků
Související články