Statistika přepravy za rok 2020

Statistika přepravy za rok 2020
29.3.2021Tiskové zprávy

Zveřejňujeme předběžné statistiky přepravy za rok 2020. Za celý loňský rok je patrný pokles osobní dopravy způsobený pandemií koronaviru. U železniční dopravy poklesl počet cestujících o 30 %, u autobusové o 35 % a nejvíce zasažena byla letecká doprava, kde počet cestujících klesl přibližně o 84 %. Konečná data budeme publikovat v ročence dopravy za rok 2020, která vyjde v červnu tohoto roku.

Statistika přepravy za rok 2020
Předběžná statistická data přepravy za rok 2020 naleznete na tomto odkazu.

Stručná charakteristika předběžných statistických dat v přepravě

Letecká doprava byla pandemií v roce 2020 zasažena nejvíce. Pokles u českých dopravců byl o 84 % nižší než předchozí rok. Nejvíce se pokles projevil ve 2. čtvrtletí, kdy byly výkony na 2 % výkonů roku 2019 a pak ve 4. čtvrtletí, kdy byly výkony na 10 %. Na letištích byl za celý rok pokles o 80 % u odbavených cestujících.

U městské hromadné dopravy byl meziroční pokles o 30 %. Pokles je zaznamenán také u osobní železniční a autobusové dopravy.

Nákladní doprava nebyla pandemií výrazně ovlivněna. Například data za železniční nákladní dopravu  za celý rok 2020  ukazují pokles v přepravených tunách o cca 8% a u přepravních výkonů asi 6%, za 4. čtvrtletí však došlo k nárůstu  objemu přepravených věcí v tunách o 3% a v přepravních výkonech v tunokilometrech (tkm)* o 4%.

U silniční nákladní dopravy byl za loňský rok výrazný nárůst v přepravních výkonech, téměř 45%, objem přepravených věcí v tunách poklesl o asi 9%. Nárůst je způsoben zejména poměrně výrazným vzrůstajícím trendem v mezinárodní silniční nákladní dopravě. Je však třeba poznamenat, že i přes tento poměrně významný nárůst v tkm, jsou hodnoty o přepravních výkonech na úrovni roku 2015, od kdy pak docházelo k poklesu. 

Data slouží i pro další statistické účely mimo resort dopravy, například pro Čeký statistický úřad a další instituce.

*Je rozdíl mezi přepravním objemem (pouze tuny) a výkonem (tunokilometry – vliv vzdálenosti).


 
Zpět na výpis článků