Státní fond dopravní infrastruktury bude moci financovat nové projekty v dopravě

Státní fond dopravní infrastruktury bude moci financovat nové projekty v dopravě
27.8.2015Tiskové zprávy

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) bude nově moci financovat zejména výstavbu a modernizaci multimodálních překladišť mezi jednotlivými druhy dopravy, všech drah s výjimkou lanových, např. metro, tramvajové a trolejbusové dráhy, či opravy místních komunikací v místech, kde kříží železnici nebo silnici v majetku státu. Vláda dnes na návrh ministerstva dopravy schválila novelu zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury, která rozšiřuje působnost fondu.

Cílem novely je především umožnit SFDI investovat prostředky i do těch oblastí, na které lze nově čerpat evropské prostředky z Operačního programu Doprava pro období 2014 až 2020 a z nástroje pro propojení Evropy, tzv. CEF. „S Evropskou komisí se nám podařilo pro další období vyjednat finance i tam, kde jsme dosud na evropské peníze nedosáhli. Chceme je využít například na drážní dopravu, včetně městské a podporu překladišť. Novela také umožní financovat ze SFDI opravu a novou výstavbu v českém přístavu v Hamburku,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

SFDI je zprostředkující subjekt Operačního programu Doprava, a proto je důležité, aby mohl financovat nové oblasti podpory. O konkrétních projektech, na které bude možné peníze čerpat, bude rozhodovat Ministerstvo dopravy jako řídící orgán operačního programu. Novela vytváří legislativní podmínky pro to, aby fond mohl financovat nové typy projektů v dopravě. Kam budou národní a evropské prostředky směřovat, vyplyne až ze schváleného rozpočtu SFDI.

Návrh dále reaguje na požadavek implementovat do českého právního řádu směrnici, tzv. železničního balíčku a na některé potřeby spojené s vnitřní činností SFDI.

Zpět na výpis článků