Stavba Pražského okruhu z Běchovic k D1 směřuje k žádosti o posouzení vlivu na životní prostředí

Stavba Pražského okruhu z Běchovic k D1 směřuje k žádosti o posouzení vlivu na životní prostředí
26.1.2017Tiskové zprávy

Hlavním tématem aktuálních projektových prací u stavby 511 Pražského okruhu je zpracování dokumentace k posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Klíčová pro její dokončení jsou nyní dopravní data, která pro současný stav a etapy dodala k posouzení Technická správa komunikací hlavního města Prahy a Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Stavba Pražského okruhu z Běchovic k D1 směřuje k žádosti o posouzení vlivu na životní prostředí
Po dokončení dokumentace předloží Ředitelství silnic a dálnic žádost o stanovisko EIA na Ministerstvo pro životní prostředí. Informaci o stavu příprav a výstupech pracovní skupiny k dostavbě silničního okruhu kolem Prahy dostalo na svém zasedání zastupitelstvo Hlavního města Prahy.

Získání souhlasného závazného stanoviska EIA, a to pro stavbu ve dlouhodobě sledované poloze vůči Praze a Středočeskému kraji, je klíčovým milníkem pro stanovení dalšího harmonogramu územního řízení. V návaznosti na zahájení procesu EIA paralelně dojde i k přípravě na zajištění možnosti co nejrychlejšího, avšak procesně bezchybně provedeného územního řízení.

U stavby 511 Pražského okruhu ještě probíhá zpracování dalších částí dokumentací EIA. To by však samotné předložení dokumentace pro stavbu 511 v nejbližších měsících nemělo ohrozit. Ve stejném termínu pak Ředitelství silnic a dálnic hodlá na Ministerstvo životního prostředí předložit také dokumentaci EIA pro stavbu I/12 Běchovice – Úvaly. Stanovisko EIA, jak ujistilo Ministerstvo životního prostředí, by pak mělo být vydáno do šesti měsíců od podání žádosti Ředitelstvím silnic a dálnic.

Pracovní skupina, kterou vede náměstek ministra dopravy Kamil Rudolecký, současně hledá také způsob, který by umožnil zajistit zahájení majetkoprávní přípravy stavby ještě před získáním pravomocného územního rozhodnutí. Dle platné právní úpravy stát nemůže tyto pozemky nabývat do okamžiku právní moci územního rozhodnutí standardním způsobem prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic. Pro zajištění dalšího plynulého pokračování této stavby je zásadní, aby nebyla zpochybněna platnost vymezení koridoru pro stavbu v rámci Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy, ve znění jejich Aktualizace č. 1.
 
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků
Související články