Stavba na trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi: Práce na rychlejším spojení běží

Stavba na trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi: Práce na rychlejším spojení běží
17.7.2021Tiskové zprávy

Ministr dopravy Karel Havlíček navštívil Den otevřené stavby na 4. železničním koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Na novém úseku trati u žel. stanice Střezimíř se při výjimečné exkurzi pro veřejnost seznámil s průběhem stavby tunelu Mezno, jedné z aktuálně největších železničních staveb u nás. Po dokončení tohoto zdvoukolejnění koridoru mezi Sudoměřicemi a Voticemi převážně v nové stopě bude cestování rychlejší a trať nabídne vyšší kapacitu. Zahájení provozu je zde naplánováno na červen roku 2022.

Stavba na trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi: Práce na rychlejším spojení běží
Po dokončení se lze těšit na zkrácení jízdních dob vlaků i další výhody: zvýšení kapacity dráhy, zajištění potřebné prostorové průchodnosti a dosažení požadované třídy zatížení. Modernizace také přinese zvýšení traťové rychlosti u nejrychlejších vlaků na 200 km/h.

Zkrácení jízdní doby může přilákat do vlakových spojů více cestujících na úkor silniční dopravy využívající k cestě mezi Prahou a Českými Budějovicemi silnici I/3 a dálnici D3, jejíž trasu bude modernizovaný úsek částečně kopírovat. Výrazným pozitivem bude i zvýšení komfortu, které zajistí vybudování nového železničního spodku, svršku a kolejového lože. Také se zde nainstalují moderní zařízení a technologie pro zvýšení bezpečnosti. Vzhledem k přeložení trati do nové trasy zároveň dojde k odstranění všech stávajících úrovňových křížení. 
Náklady na projekt jsou 5,5 mld. Kč, je spolufinancován z rozpočtu EU. 

Samotný tunel Mezno je dlouhý 840 metrů, ražení začalo v září 2019, skončilo v srpnu 2020. Na úseku Sudoměřice-Votice je i druhý tunel Deboreč (660 metrů) – proražen v únoru 2020.

K investicím a české železnici 

Správa železnic pokračuje i v letošním roce v intenzivní obnově nádražních budov po celé republice. Zrekonstruuje nebo opraví celkem 114 objektů; budou mít moderní odbavovací prostory, bezbariérové přístupy a stanou se tak příjemnějším a pohodlnějším místem pro tamní cestující i zaměstnance. 54 akcí zahajovaných v letošním roce, u 60 staveb jde o pokračování z roku 2020 a dokončení v drtivé většině případů ještě letos. Finanční náklady dosáhnou částky 2,015 miliardy korun.

Do konce června bylo dokončeno 28 objektů. Největšími aktuálně probíhajícími akcemi jsou rekonstrukce památkových budov v Praze (hlavní nádraží), Českých Budějovicích a Hradci Králové. Před několika týdny začala rekonstrukce výpravní budovy v Plzni a ještě letos se začne opravovat i komplex budov na nádraží v Pardubicích. Stavební práce probíhají například i v Havířově, Berouně, Hanušovicích, Hronově, Veselí nad Lužnicí, Mnichově Hradišti nebo Písku.
Klíčové modernizace a opravy tratí v roce 2021:

Dokončení modernizace 97 kilometrů tratí:
 • Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc
 • Rekonstrukce úseku Praha hl. n. – Praha-Hostivař
 • Rekonstrukce stanice Přerov, 2. stavba
 • Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr
 • Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna
 • Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (mimo)

Nejvýznamnější letos zahájené investiční akce:
 • Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice
 • Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov, BC
 • Adamov – Blansko, BC
 • Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC
 • Modernizace Kladno – Kladno-Ostrovec a Praha-Bubny – Praha-Výstaviště
 • Rekonstrukce železniční stanice Praha-Smíchov 
 • Rekonstrukce stanice Vsetín

V období do roku 2030 připravuje a zrealizuje Správa železnic celkem 592 staveb v hodnotě téměř 500 mld. Kč. Další informace nalezete v interaktivní mapě Správy železnic. 
 
Zpět na výpis článků