Studie k vodnímu koridoru Dunaj-Odra-Labe je veřejná

Studie k vodnímu koridoru Dunaj-Odra-Labe je veřejná
23.1.2019Tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy zveřejňuje finální znění studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Materiál je zároveň připravován k projednání na vládě. Z ekonomického hodnocení vyplynulo, že nejvýhodnější je sledovat dále Dunajsko-Oderskou větev, Labská větev je investičně nejnáročnější a snižuje efektivitu celého koridoru. Studie proveditelnosti hodnotí přínosy investice ve výši až 585 miliard korun.

Studie k vodnímu koridoru Dunaj-Odra-Labe je veřejná
„Podle ekonomického hodnocení má smysl pokračovat v plánování vodního koridoru, který propojí řeky Dunaj a Odra. Centrální komise ministerstva dopravy navrhla dále nesledovat Labskou větev z důvodu velmi vysokých nákladů na vybudování dlouhých plavebních tunelů. Vládě proto doporučím dále pokračovat v přípravě Dunajsko-Oderské části vodního kanálu, jehož odhadované náklady jsou 283 miliard korun,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

V rámci studie byly posouzeny různé varianty vodního koridoru, včetně kombinací pouze některých jeho větví. Výsledky potvrdily rizikovost varianty projektu, která zahrnuje Labskou větev. Centrální komise Ministerstva dopravy proto doporučila sledovat Dunajsko-Oderskou větev celého projektu, vyjednávat s Polskem a Slovenskem místa přechodu koridoru ve spolupráci s oběma zeměmi provést hodnocení dopadů vodního díla na životní prostředí, tzv. SEA.

O dalších krocích v přípravě vodního koridoru bude rozhodovat vláda, která může následně schválit doporučení Centrální komise Ministerstva dopravy, tedy nesledovat Labskou větev a na území ČR sledovat společně Dunajsko-Oderskou větev.

Ministerstvo dopravy zajistilo zpracování Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe, jejímž cílem bylo prověření ekonomické efektivity projektu nově uvažované vodní cesty z pohledu dopravního, technického, vodohospodářského, energetického a rekreačního. Studie byla zpracována v souladu s usnesením vlády z 19. ledna 2011, které má zabezpečit potřebné podklady pro posouzení vodního koridoru a pro rozhodnutí o zachování či vyjmutí z územní ochrany. Práce na studii byly zahájeny v červenci 2016, finální znění dokumentu pak schválila Centrální komise v prosinci 2018.

 
Studii si můžete stáhnout pod odkazem níže, zároveň upozorňujeme, že celá studie je přibližně 7 GB velká.
 
Zpět na výpis článků
Související články