Technologická agentura ČR otevřela novou příležitost pro výzkum v dopravě

Technologická agentura ČR otevřela novou příležitost pro výzkum v dopravě
13.6.2019Tiskové zprávy

Výzkumným organizacím, podnikům i dalším subjektům se otevírá příležitost k získání státní podpory k realizaci výzkumných projektů, které přinesou nová řešení, přístupy, technologické postupy a služby vedoucí k posílení společenských a ekonomických přínosů v dopravě. Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila ve středu 12. června 2019 první veřejnou soutěž v programu Ministerstva dopravy s názvem DOPRAVA 2020+.

Technologická agentura ČR otevřela novou příležitost pro výzkum v dopravě

Ministerstvu dopravy se ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR podařilo připravit program DOPRAVA 2020+, který v portfoliu národních programů na podporu aplikovaného výzkumu doposud chyběl. Jeho prostřednictvím nyní budeme moci podpořit výzkumné projekty v oblasti dopravy, pro které neexistoval ucelený finanční nástroj, a napomoci tak rozvoji celého sektoru“, uvedl ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Cílem programu je prostřednictvím podpory projektů aplikovaného výzkumu rozvíjet dopravní sektor s ohledem na jeho udržitelnost, bezpečnost či přístupnost. Podpořeny budou například projekty zaměřené na inteligentní řešení pro dopravu, chytrá města, prostorová data v dopravě či projekty v oblasti automatizace, digitalizace a navigačních družicových systémů. Všechny cíle mají relevanci nejen na národní úrovni, ale jsou rovněž synergické s evropskými prioritami a v mnoha ohledech na ně přímo navazují.

Výzkumné organizace, podniky a další subjekty mohou projekty navrhovat a v případě úspěchu následně řešit samostatně či ve spolupráci s dalšími účastníky.

Možnost podání návrhů projektů je otevřená od 13. června 2019 do 13. srpna 2019. Poté poběží hodnotící lhůta, která je stanovena do 31. ledna 2020. Na první veřejnou soutěž jsou alokovány veřejné prostředky ve výši 500 mil. Kč. Na jeden projekt může být přidělena maximální výše státní podpory 50 mil. Kč s maximální intenzitou podpory 80 % z projektových nákladů. Doba trvání projektů je stanovena v rozmezí od 12 do 48 měsíců. Veřejné soutěže budou vyhlašovány jedenkrát ročně až do roku 2023. Očekávané výdaje programu na všechny plánované veřejné soutěže financované ze státního rozpočtu činí pro uvedené období 1,95 mld. Kč.

 
„Program DOPRAVA 2020+ je klíčovým nástrojem pro budoucnost a rozvoj dopravního sektoru s reflexí potřeb celé společnosti. Výsledky projektů, které budou v rámci něj podpořeny, přispějí k akceleraci technologického i znalostního rozvoje České republiky a k růstu její konkurenceschopnosti“, doplnil Petr Konvalinka, předseda TA ČR.

Podrobné informace k 1. veřejné soutěži Programu DOPRAVA 2020+ získají zájemci na informačním semináři, který se uskuteční 26. června 2019 od 10:30 hod v sídle TA ČR.

 
Zpět na výpis článků