Téměř čtyři desítky projektů čeká podpora od programu Doprava 2020+

Téměř čtyři desítky projektů čeká podpora od programu Doprava 2020+
2.12.2021Tiskové zprávy

Také třetí veřejná soutěž potvrdila velký zájem o resortní program aplikovaného výzkumu DOPRAVA 2020+, do jehož dvou předešlých ročníků se přihlásilo celkem 368 návrhů projektů. Letos se o podporu ve výši 500 milionů korun (při až 80% intenzitě podpory) ucházelo 199 návrhů projektů, přičemž 191 návrhů projektů splnilo veškeré formální náležitosti a postoupilo do hodnocení. V něm bylo rozhodnuto o tom, že celkovou alokaci si po podepsání smluv rozdělí 39 řešitelských týmů vítězných návrhů projektů.

Téměř čtyři desítky projektů čeká podpora od programu Doprava 2020+
Skladba podpořených projektů je opět velmi pestrá a zahrnuje všechny druhy dopravy. Vodní dopravy se týká například projekt zabývající se digitalizací vodní dopravy v rekreačních přístavech ČR, leteckého provozu se zase týká velmi důležité a v médiích často zmiňované téma ochrany letectví před nízkoenergetickými lasery. Z projektů železničních jmenujme například práce na hydraulickém semiaktivním tlumiči pro inteligentní kolejový podvozek nebo projekt dynamické opto-akustické metody hodnocení emisní hlučnosti železničního svršku. Řešit se bude také nová generace statistik dopravních nehod pro Policii ČR, nová teoretická zkouška pro žadatele o řidičské oprávnění včetně posouzení schopnosti vnímat a předvídat riziko či projekt zkvalitnění výuky a výcviku motocyklistů s pomocí software pro automatickou analýzu telemetrických dat a algoritmů umělé inteligence. Další projekty se zaměřují na infrastrukturu a týkají se inovativních diagnostických nebo vývoje nových kompozitů pro dopravní stavby. 

Celá řada podpořených projektů se zaměřuje na pokračující trend automatizace v dopravě a nástup autonomních technologií. Konkrétně se bude v příštích letech výzkum orientovat na certifikaci automobilů s pokročilou automatizací řízení, zkoumání možnosti využití virtuálních kolejí pro zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a efektivity autonomních vozidel nebo pokročilé metody zpracování palubních dat. Podpora bude směřovat i do témat týkajících se alternativních pohonů, a to například v podobě projektu řešícího výzkum a vývoj vodíkového autobusu, za zmínku stojí i projekt zkoumající snížení energetické náročnosti v dopravě. 

Podpora výzkumu, vývoje a inovací v oblasti dopravy je jednou z dlouhodobých priorit Ministerstva dopravy. Cílem programu, jehož vznik Ministerstvo dopravy v roce 2019 iniciovalo a definuje jeho zaměření, je umožnit realizaci projektů směřujících k výsledkům využitelným v praxi. Především se jedná o řešení směřující ke zvyšování dostupnosti dopravy, její udržitelnosti a bezpečnosti, a to při reflexi společenských potřeb. Cílem programu DOPRAVA 2020+ je taktéž akcelerace technologického a znalostního rozvoje ČR a tím i růst konkurenceschopnosti ČR. Kromě projektů zaměřených na dopravní infrastrukturu či dopravní prostředky se řešená témata týkají také systémového přístupu k dopravě, rozvoje automatizace a digitalizace nebo využití družicových dat. 

Seznamy projektů a další informace naleznete v tiskové zprávě Technologické agentury České republiky.

Třetí veřejná soutěž, vyhlášená Technologickou agenturou České republiky ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR dne 14. dubna 2021, se prioritně zaměřila na podporu oblasti digitalizace v dopravě s cílem podpořit výsledky projektů modernizaci sektoru.  

 
Zpět na výpis článků