Vývoj bezpečnosti na silnicích v roce 2016 předznamenal obrat k lepšímu

Vývoj bezpečnosti na silnicích v roce 2016 předznamenal obrat k lepšímu
5.6.2017Tiskové zprávy

V roce 2016 Česká republika dosáhla významného snížení počtu usmrcených, tj. o 17 % (115 lidí) oproti roku 2015 a zaznamenala historicky nejnižší počet usmrcených, a to 545 lidí do 24h od dopravní nehody. Podle metodiky užívané v Evropě pak přišlo o život 610 lidí (do 30 dní od dopravní nehody). Zároveň bylo těžce zraněno 2580 lidí. Předpoklad Národní strategie bezpečnosti silničního provozu byl však v počtu usmrcených nižší ještě o 81 lidí a u těžce zraněných o 25 lidí. Informaci dostala na svém pondělním jednání vláda.

Vývoj bezpečnosti na silnicích v roce 2016 předznamenal obrat k lepšímu
„Stále platí, že nejčetnější příčinou dopravních nehod řidičů motorových vozidel zůstává nevěnování se řízení, špatné otáčení nebo couvání a nedodržení bezpečné vzdálenosti. Nejtragičtějším příčinám nehod neustále vévodí nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky, vjetí do protisměru a nevěnování se řízení,“ zmiňuje Martin Farář, vedoucí BESIPu.

Plnění dílčích cílů národní bezpečnostní strategie
Při porovnání plnění dílčích cílů stanovených ve strategii mezi rokem 2016 a 2015 došlo u všech dílčích cílů v roce 2016 k poklesu počtu usmrcených osob. Je třeba vyzdvihnout pozitivní výsledek snížení závažných následků nehod způsobených mladými řidiči motorových vozidel, nehod způsobených řízením vozidla pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, nepřiměřenou rychlostí a agresivním způsobem jízdy. Také významně poklesly počty usmrcených cyklistů, motorkářů a chodců, strategie však zároveň počítala s ještě nižším počtem usmrcených chodců a motorkářů. Negativní zůstává stav vývoje závažných následků nehod dětí (v drtivé většině v podobě spolujezdců) a následků nehod s účastí osob starších 65 let.

„V případě chodců prokazatelně přispěla ke snížení počtu usmrcených dlouhodobá aktivní kampaň BESIPu ve spolupráci s dopravní policií, zaměřená na nošení reflexních prvků s názvem Vidíme se? BESIP se aktivně účastnil motorkářských akcí a také věnoval pozornost agresivitě na silnicích v kampani Máme se rádi aneb mysli jinak!,“ uvádí Farář.

Podle druhů pozemních komunikací byly v roce 2016 dosaženy lepší výsledky oproti roku 2015 prakticky na všech komunikacích s výjimkou silnic II. a III. třídy ve dvou krajích a místních komunikacích. Při porovnání se stanovenými cíli pro rok 2016 je však hodnocení nepříznivé. Celkové snížení závažnosti nehod ve vazbě na stanovené cíle nebylo dosaženo na dálnicích, silnicích I. třídy, silnic II. a III. třídy a místních komunikacích v pěti krajích. Naopak pozitivní vývoj je průběžně dosahován na komunikacích na území hl. m. Prahy a v několika krajích na silnicích II. a III. třídy.

Mezinárodní srovnání
„V mezinárodním srovnání EU28 patří ČR ke třem státům s takto vysokým meziročním snížením počtu usmrcených a řadí se na 19. místo s 58 usmrcenými na 1 milion obyvatel dané země,“ uvádí Farář. Průměrný meziroční pokles v rámci EU28 jsou však pouhá 2 %. Pokračuje tak nepříznivý vývoj následků smrtelných nehod, který od roku 2014 stagnuje. V roce 2016 na evropských silnicích zemřelo celkem 25.500 lidí, přičemž 8% všech smrtelných nehod se stane na silnicích dálničního typu, 55% na silnicích nižších tříd a 37% v intravilánu.

Cíle pro rok 2017
Aby byly splněny cíle bezpečnostní strategie pro rok 2017, nesmí být na českých silnicích těžce zraněno více než 2 439 osob a nesmí být překročen počet 427 usmrcených. „V roce 2017 řešíme především témata spojená s historií bezpečnosti, protože BESIP slaví své 50. výročí od založení v roce 1967. Zaměříme se tak na bezpečnou vzdálenost, rychlost, alkohol a drogy, nevěnování se řízení a pasivní bezpečnost. Tématem bude také bezpečnost v dálničních uzavírkách během rekonstrukce,“ dodává Farář.

 
Zpět na výpis článků