Údaje o slevách v dopravě

Údaje o slevách v dopravě
8.11.2019Tiskové zprávy

Zveřejňujeme podrobnější údaje o slevách pro studenty a seniory, které byly zavedeny v září roku 2018.

Údaje o slevách v dopravě
Celková částka vyplacených kompenzací je 5,591 miliardy korun. 38% kompenzací tvoří slevy pro žáky do 15 let, na jejichž cestování bylo vyplaceno dopravcům 2,122 mld. Kč. Za studenty do 26 let bylo vyplaceno přes 2,07 miliardy korun. Za cestování seniorů byly náklady ve výši 1,25 miliardy korun. Žáci a studenti tedy tvoří tři čtvrtiny vyplacených kompenzací, senioři poté jednu třetinu.

Kdo může využít slevu?
  • Děti do dovršení 6. roku života nadále cestují zdarma
  • Žáci od 6 let do dovršení 18. roku zaplatí 25 procent z jízdenky, 75 procent za ně zaplatí stát.
  • Studenti od 18 do 26. narozenin, dají za jízdné také pouze 25 procent, zbytek platí stát.
  • Lidé starší 65 let také platí pouze 25 procent.
  • Cestující s průkazem ZTP a ZTP/P jako doposud zaplatí čtvrtinu z ceny jízdenky, průvodci ZTP/P nadále cestují zadarmo
U prvních čtyř kategorií cestujících může slevu využít každý, bez ohledu na státní příslušnost. U zdravotně postižených je sleva vázána vyloženě na český průkaz ZTP nebo ZTP/P.
 
Skupina/účel slevy Objem (Kč)                                 Podíl na celkovém objemu kompenzací
Návštěvy rodičů v ústavech, sleva 50 % 243 157 0,004
Zdravotně postižení (ZTP, ZTP/P), sleva 75 % 41 866 604 0,749
Průvodce držitele průkazu ZTP/P 9 027 356 0,161
Dítě/žák, sleva 75 % 2 122 461 115 37,958
Student, sleva 75 % 2 072 962 778 37,073
Senior 65+, sleva 75 % 1 253 227 138 22,413
Děti do 6 let 91 840 320 1,642
 
 
Zpět na výpis článků