V Děčíně se konala beseda o Plavebním stupni Děčín

V Děčíně se konala beseda o Plavebním stupni Děčín
5.4.2016Média a tiskové zprávy

V sále Společenského domu Střelnice v Děčíně se sešlo více než 150 zájemců o projekt Plavebního stupně Děčín a o rozvoj vodní dopravy v České republice. Mezi hosty byl na prvním místě ministr dopravy Dan Ťok, primátorka Statutárního města Děčína Marie Blažková, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, poslanec Parlamentu Jaroslav Foldyna a další.

Ministr dopravy Daň Ťok zdůraznil jednoznačný zájem ministerstva dopravy řešit problémy vnitrozemské vodní dopravy a zejména konečně po mnoha letech klíčový projekt Plavebního stupně Děčín přiblížit realizaci. Zároveň ale upozornil na četná úskalí, jež příprava rozsáhlých dopravních staveb v České republice obnáší, neboť legislativa je velmi komplikovaná. „Mám ujištění od kolegů z Ministerstva životního prostředí, že i kdyby evropsky významná lokalita Porta Bohemica byla vyhlášena, tak by to nezabránilo stavbě jezu,“ uvedl Ťok. Jako řešení vidí aplikaci postupů běžných v zemích západně od našich hranic, kde se počet potřebných povolení slučuje do jediného, aniž by utrpěla demokratičnost procesu. Zdůraznil, že jako velmi významný vidí pohled veřejnosti, zda tyto stavby podporuje.

Primátorka Statutárního města Děčína vyzdvihla dlouhodobý zájem města o zlepšení plavebních podmínek, kdy právě Děčín staví na tradici zaměstnanosti ve vodní dopravě a člen každé rodiny má s plavbou něco společného. Krizová situace oboru se zároveň promítá i do současné složité hospodářské situace regionu a proto je nutné, aby stát ekonomické podmínky pro podniky podpořil nejlépe zajištění kvalitní dopravní infrastruktury. Město Děčín výstavbu Plavebního stupně Děčín jednoznačně podporuje.

V následujících prezentacích ředitel ŘVC ČR Lubomír Fojtů a autoři projektové dokumentace i dokumentace EIA představili projekt Plavebního stupně Děčín, důvody pro jeho výstavbu i identifikované vlivy na životní prostředí - viz následující prezentace:

1. Funkce labské vodní cesty a potřebné parametry splavnosti 

2. Technické řešení Plavebního stupně Děčín, varianty a environmentální opatření

3. Posouzení vlivů na životní prostředí Plavebního stupně Děčín

  • Přednášející: Mgr. Tomáš Šikula, HBH Projekt s.r.o., Ing. Pavel Obrdlík, Ekopontis, s.r.o., autorizovaná osoba EIA - prezentace ke stažení

Následovala více než hodinová diskuze, kde se řada občanů i odborné veřejnosti z oblasti plavby dotazovala čestných hostů i panelistů na jednotlivé aspekty této stavby i priority a aktivity ministerstva dopravy v oblasti vnitrozemské vodní dopravy. 
Většina hlasů vyjadřovala podporu projektu a apelovala na co nejrychlejší realizaci. Žádný názor proti projektu v diskuzi nezazněl, pouze jeden občan vyjádřil názor, že plavebních podmínek je možné dosáhnout i jiným způsobem, který je méně nákladný. Na tento názor reagovali projektanti i autor odborného posudku z univerzity ČVUT.


Kompletní dokumentace posouzení vlivů na životní prostředí EIA byla zveřejněna 11.3.2016 na portále EIA.

Názorné představení stavby máte k dispozici zde.

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků