V červenci využilo možnosti požádat si o řidičský průkaz na úřadě mimo své trvalé bydliště 13 procen

V červenci využilo možnosti požádat si o řidičský průkaz na úřadě mimo své trvalé bydliště 13 procen