V listopadu se začnou stavět nové úseky dálnice D6

V listopadu se začnou stavět nové úseky dálnice D6
17.10.2017Tiskové zprávy

V polovině listopadu může začít výstavba tří nových úseků dálnice D6 v délce 14,6 kilometrů. Konkrétně se jedná o stavbu úseku od Nového Strašecí do Řevničova, včetně samotného obchvatu města. Dalším připravovaným úsekem je obchvat Lubence. Ministerstvo dopravy už na tyto stavby vydalo stavební povolení. Pokud nedojde k účelovým odvoláním proti stavebnímu povolení, může být výstavba nových částí D6 zahájena během příštího měsíce.

 V listopadu se začnou stavět nové úseky dálnice D6
Ředitelství silnic a zároveň finišuje výběr stavebních firem, které nové části D6 postaví. Pro úsek Nové Strašecí – Řevničov již hodnotící komise doporučila nejvhodnějšího zhotovitele pro realizaci stavby. Obálky s nabídkami na stavby – Řevničov obchvat a Lubenec obchvat Ředitelství silnic a dálnic otevřelo minulý týden. Hodnotící komise nyní posoudí nabídky všech uchazečů, vítěz by měl znám koncem října, tzn., že v druhé polovině listopadu by se mohlo začít stavět. Všechny tři úseky by mohly dokončeny do roku 2020.

V případě všech tří staveb již má stát s majiteli pozemků v trvalém záboru smluvně zajištěny potřebné nemovitosti pro realizaci stavby. Pro stavbu Lubenec obchvat je už majetkové vyrovnání kompletně ukončeno a stát má všechny potřebné pozemky k dispozici. Na zbylých dvou stavbách ještě musí u některých pozemků dojít ke směně či výkupu. Jde už ale pouze o ukončení těchto administrativních procesů, smluvně jsou všechny pozemky ošetřeny tak, aby nebránily realizaci stavby.

Nové úseky D6 patří mezi prioritní stavby státu, u kterých se podařilo vyjednat s Evropskou komisí výjimku, a nemusel se tak znovu opakovat celý proces posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. EIA).

Co se týká výstavby navazujících úseků dálnice D6, tak v případě stavby Krupá, přeložka, Hořesedly, přeložka a Hořovičky – obchvat probíhá majetkoprávní příprava a inženýrská činnost pro získání stavebního povolení. Na všechny tři úseky se současně zpracovává nová EIA. Předpokládaný termín zahájení výstavby těchto tří úseku je po roce 2019. Projektová příprava běží i na další úseky, z nichž některé už mají územní rozhodnutí. Stavba zbývajících částí D6 by tak mohla začít po roce 2022. Samotné stavební práce pak trvají zhruba tři roky.

Přípravu může uspíšit změna nynější komplikované legislativy, která by pro klíčové stavby na páteřní síti státu umožnila jednotný a rychlejší proces povolování. Věcný záměr této zákonné úpravy ministerstvo dopravy připravilo a po volbách do Poslanecké sněmovny se jím může zabývat politická reprezentace.

 
Zpět na výpis článků
Související články