V roce 2021 zemřelo na drahách nejméně osob za posledních 19 let

V roce 2021 zemřelo na drahách nejméně osob za posledních 19 let
4.1.2022Tiskové zprávy

I když v loňském roce vzrostl počet mimořádných událostí na drahách o čtyři procenta, počet usmrcených osob klesl o 16 procent. Rok 2021 se tak dle statistik Drážní inspekce stal rokem s nejméně mrtvými osobami na drahách od vzniku Drážní inspekce, tedy od roku 2003.

V roce 2021 zemřelo na drahách nejméně osob za posledních 19 let
Celkový počet mimořádných událostí v roce 2021 byl 3 854 a stal se tak druhým nejnižším za posledních deset let a čtvrtým nejnižším za celou dobu existence Drážní inspekce. Nejvíce mimořádných událostí se odehrálo mimo „klasickou“ železnici (tedy na drahách lanových, trolejbusových, tramvajových a v metru), a to 2 706, což je o 163 více, než v roce předcházejícím. Na železnici (vyjma metra) vloni vznikl stejný počet mimořádných událostí jako v roce 2020 s tím, že nejvíce jich Drážní inspekce zaznamenala, stejně jako v roce 2020, v červenci, kdy se událo 124 mimořádných událostí. Paradoxně byl tento měsíc druhý s nejnižším počtem usmrcených (po červnu).

Celkový počet usmrcených osob na železnici se snížil o 42 (17 %) a počet zraněných se v porovnání s rokem 2020 snížil o 40 (14 %). Největší vliv na počty usmrcených osob ve statistických výstupech Drážní inspekce každoročně zaujímají střety vlaku s člověkem (chůze po trati, přecházení kolejí mimo přejezd), přičemž v roce 2021 byl počet střetů vlaku s osobou nižší v porovnání s rokem 2020 o 33 (13 %), což mělo vliv i na nižší počet usmrcených při těchto nehodách, kterých bylo o 32 (16 %) méně. I nadále však byly s následkem smrti tři čtvrtiny všech střetů.

Zatímco v případě střetů vlaku s osobou zaznamenala Drážní inspekce pokles mimořádných událostí i následků těchto nehod, tak v případě střetnutí na železničním přejezdu tato přímá úměra neplatí. V roce 2021 eviduje Drážní inspekce celkem 160 střetnutí na železničním přejezdu, což je o téměř 10 % více než v roce předcházejícím, nicméně počet usmrcených klesl o 28 %. O téměř 26 % klesl i počet zraněných. Nejvíce usmrcených při střetnutí na železničním přejezdu eviduje Drážní inspekce v měsíci březnu, kdy zemřelo sedm osob. Celkem dva měsíce minulého roku (únor, srpen) se obešly bez obětí na životech.

Drážní inspekce vždy na začátku každého měsíce aktualizuje zveřejněná statistická data za předchozí období. Tato data jsou veřejnosti přístupná a jejich použití není nijak omezeno v případě, pokud bude Drážní inspekce uvedena jako jejich zdroj. V rámci územního členění jsou data rozlišena na statistické výstupy dle jednotlivých krajů. Všechna tato data a mnoho dalších jsou dostupná na webu Drážní inspekce v sekci Mimořádné události → Statistiky mimořádných událostí.

Drážní inspekce je státní instituce, která šetří příčiny a okolnosti mimořádných událostí (nehod). Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, a příslušnými prováděcími vyhláškami.


 
Zpět na výpis článků