Veřejná doprava do Německa zastavena, Německo zavedlo hraniční kontroly

Veřejná doprava do Německa zastavena, Německo zavedlo hraniční kontroly
12.2.2021Média a tiskové zprávy

(Aktualizováno 15.2.) Německá spolková vláda zařadila Českou republiku mezi státy s výskytem nebezpečných mutací koronaviru. Znamená to zavedení hraničních kontrol a zpřísnění vstupu do Německa od 14. 2. 2021. Každý, kdo cestuje do země z oblasti s vysokým výskytem mutací viru, musí bez výjimky předložit negativní test na koronavirus. Týká se i řidičů v mezinárodní nákladní dopravě. Doporučujeme jet na hranice již s potvrzením o testu, seznam odběrových míst po celé ČR najdete v článku. Odběrová centra na hranicích mohou být přetížena a vznikají kolony. Test musí absolvovat každý, výjimky nejsou. Je nutné se před cestou také zaregistrovat v online formuláři.

Veřejná doprava do Německa zastavena, Německo zavedlo hraniční kontroly

Vstup do Německa

Německo zavádí na hranicích kontroly. Vstup do Německa bude možný pouze na základě předložení negativního testu na koronavirus, online registrace (ČR se musí vyplnit německy, tedy "Tschechien") a pětidenní povinné karantény. Výjimky z testů nejsou možné. Tranzit cestujících přes území Německa není taktéž umožněný, je možný pouze v případě návratu např. z Francie přes Německo do ČR. Transit zboží má výjimku a je tak nadále možný. Pro více informací sledujte stránky Velvyslanectví České republiky v Berlíně.


Zastavení veřejné dopravy

Dopravci nemohou od půlnoci ze soboty na neděli (tedy 14. 2. 00:00 h) přepravovat cestující na území Německa silniční, leteckou ani železniční dopravou. Do Německa se tak lze dostat pouze osobním automobilem. Není povolený ani tranzit přes německé území. Výjimku mají např. repatriační spoje s občany s trvalým pobytem v Německu nebo přeprava osob, které pouze zastavují za účelem tranzitu v prostoru letiště. 
 

Problémy v silniční nákladní dopravě


Ministerstvo dopravy upozorňuje, že i přes funkčnost evropského konceptu Green Lanes, který dosud usnadňoval přeshraniční pohyb kamionů a zboží po Evropě, lze vzhledem této k situaci očekávat mimořádná zdržení na silničních hraničních přechodem směrem do Německa spojená s náporem na kontroly testů na hranicích. Doporučujeme se nechat otestovat již před cestou. Odběrová centra na hranicích mohou být přetížena a vznikají tak kolony. Test musí mít každý, výjimky z testů nejsou možné!


Změna opatření při tranzitní nákladní dopravě přes ČR do Německa

S účinností ode dne 14. února 2021 od 00:00 hod. se mění ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 20599/2020-53/MIN/KAN ze dne 3. února 2021 tak, že v čl. I se doplňuje bod 19, který zní: „19. řidičům v mezinárodní nákladní dopravě, kteří budou tranzitovat přes území České republiky do Spolkové republiky Německo nebo přes území Spolkové republiky Německo, předložit pro vstup na území České republiky písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu, který musíbýt proveden nejvýše 36 hodin před vstupem na území České republiky“. Opatření k dispozici ke stažení v příloze.
 

Stav zabezpečení testovacích kapacit v jednotlivých krajích: 

    Jihočeský kraj 
    HP Strážný na silnici I/4 zabezpečí od 14.02.2021 odběrové místo SCIMED

    Plzeňský kraj
    HP Rozvadov – zabezpečí a posílí od 14.02.2021 od 0:00, již provozované odběrové místo Záchranná služba ASČR Praha-západ
 
    Odběrové místo Scimed otevře AOC na HP Železná ruda

    Karlovarský kraj
    HP na silnici na I/6 Pomezí nad Ohří zajistí AOC Scimed, zahájení provozu 14.2.2021 od 8:00.

    AČR navýšila kapacitu testování v Chebu  

    Ústecký kraj
    HP na D7, I/7 Hora sv. Šebestiána v jednání AOC Vidia Diagnostika

    HP na D8, plné zabezpečení ze strany HZS, provoz nonstop, vybavení a personální zajištění od HZS, materiálové a administrativní ze strany Krajské zdravotní

    Dopravní zdravotnictví a.s. AGEL zajistí odběrové centrum pro České dráhy – cargo doprava od 6:00 v Děčíně - železniční doprava

    Liberecký kraj
    Zajištění dostupnost testování ze strany OM Smržo-medic Tanvald a Hrádek.

    Hlavní město Praha
    Posílení kapacit AOC Ústřední vojenské nemocnice. Posílení dalším Armádním odběrovým týmem od 08:00 hod.

Dále v celé ČR kontaktováni krajští koordinátoři a odběrová místa k posílení kapacit: 

    Středočeský kraj

    V řešení. 

    Královéhradecký kraj
    Posílení kapacit ve FN Hradec a Scimed  

    Pardubický kraj
    V řešení.

    Kraj Vysočina
    V řešení.

    Jihomoravský kraj
    Posílení kapacit ve FN Brno, FN Sv. Anna
    
    Olomoucký kraj
    Posílení kapacit ve FN Olomouc, Vojenské nemocnici Olomouc  

    Zlínský kraj
    V řešení.    

   Moravskoslezský kraj    
   Posílení kapacit ve FN Ostrava, Karviná.

Další odběrové centra po celé ČR jsou k dispozici v Centrálním rezervačním systému

V příloze najdete informační leták Ministerstva zdravotnictví k cestám do Německa.


Železniční doprava je upravena po oznámení německých opatření následovně: 

Od soboty už vlaky do Německa nevyjedou, jen se budou do ČR vracet. Od neděle 14. 2. je doprava zastavená úplně.

Linka Ex5 (Praha-Děčín-Drážďany-Berlín)
  • odřeknutí všech vlaků této linky ve směru do Německa od 13.2.2021, v obou směrech pak od 14.2.2021 
  • dopravní obslužnost v úseku Děčín - Praha bude zajištěna vlaky linek R15 a R20 (dostatečná kapacita bude zajištěna) 

Linka Ex6 (Praha-Plzeň-Mnichov)
  • odřeknutí všech vlaků v úseku Plzeň - Domažlice - Mnichov od 13.2.2021 resp. 14.2.2021 
  • dopravní obslužnost v úseku Plzeň - Domažlice bude zajištěna návaznými vlaky regionální dopravy 

Linka R29 (Cheb-Německo)
  • odřeknutí všech vlaků této linky od 13.2.2021 resp. 14.2.2021
Více informací naleznete na stránkách Českých drah

Opatření v Sasku a Bavorsku

Spolkové země sousedící s Českou republikou si mohou určit další omezení při vstupu.

Informace ze Saska najdete na stránkách Generálního konzulátu v Drážďanech

Informace z Bavorska najdete na stránkách Generálního konzulátu v Mnichově

Využít lze i informace Velvyslanectví České republiky v Berlíně nebo Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze

Foto: Pixabay

 
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků