Vláda dostala informaci o přezkumu mýtného tendru

Vláda dostala informaci o přezkumu mýtného tendru
15.10.2019Tiskové zprávy

Ministr dopravy Vladimír Kremlík seznámil 14. října členy vlády s aktuální informací o přezkumném řízení, které vede Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Mýtný systém provozovaný konsorciem firem CzechToll a SkyToll je z 97 procent dokončen a připravuje se ke spuštění 1. prosince 2019.

Vláda dostala informaci o přezkumu mýtného tendru
Ministerstvo dopravy dostalo 26. září 2019 od antimonopolního úřadu nepravomocný zákaz plnění smlouvy na dodávku a provoz Systému elektronického mýta s odložením o 12 měsíců po nabytí právní moci. Ministerstvo proti tomuto rozhodnutí podalo rozklad.
 
V rozkladu se snažíme prokázat, že lhůta 12 měsíců pro realizaci nového tendru je nedostačující, a proto zákaz plnění neměl být uložen. Poukazujeme také na skutečnost, že nebylo v prvostupňovém řízení přihlédnuto k důkazům navrženým Ministerstvem dopravy,“ vysvětluje ministr dopravy Vladimír Kremlík.
 
Materiál předložený vládě popisuje celý průběh mýtného tendru od příprav v roce 2016 až do uzavření smlouvy v září 2018, včetně všech přezkumných a soudních řízení, které proti tendru proběhly nebo stále běží.
 
Systém elektronického mýtného je z 97 % dokončen, dodavatelem dosud vynaložené náklady činí 2,261 mld. Kč na samotný systém a cca 330 mil. Kč na další palubní jednotky,“ píše ministerstvo v materiálu. V této souvislosti ministerstvo dopravy upozorňuje, že mýtný systém bude 1. prosince 2019 spuštěn a vyzývá všechny dopravce, aby provedli registraci do nového systému. Více informací je na www.mytocz.eu.
 
Hlavní milníky zahájení provozu nového systému elektronického mýtného
 • Zahájení implementace: 22. září 2018.
 • Zahájení reklamní kampaně: 22. srpna 2019.
 • Zahájení pilotního provozu: 23. září 2019.
 • Zahájení předregistrace a následně zahájení distribuce palubních jednotek: 23. září 2019.
 • Ukončení pilotního provozu a předání Systému elektronického mýtného: 21. listopadu 2019.
 • Zahájení provozu na stávajícím rozsahu zpoplatněných pozemních komunikací: 1. prosince 2019.
 • Zahájení zkušebního provozu na stávajících zpoplatněných komunikacích: 1. prosince 2019.
 • Zahájení řádného výběru mýta na stávajících zpoplatněných komunikacích: 1. prosince 2019.
 • Zahájení provozu na rozšířeném rozsahu zpoplatněných pozemních komunikací (nově zpoplatněné silnice I. třídy): 1. ledna 2020.
 • Ukončení zkušebního provozu: 28. února 2020.
Platba ceny za dodávku Systému elektronického mýtného, tedy za realizaci Etapy 1, je rozdělena do 12 rovnoměrných čtvrtletních splátek. První splátka bude uhrazena do konce 8. měsíce po zahájení Etapy 2 (provoz Systému elektronického mýtného, tedy ve druhém pololetí roku 2020).

V rámci dodávky Systému elektronického mýtného byly vynaloženy náklady na následující aktivity:
 • Zasmluvnění subdodavatelů dodavatele,
 • návrh Systému elektronického mýtného a dodání dokumentace,
 • implementace a ověření Systému elektronického mýtného,
 • integrace Systému elektronického mýtného na všechna požadovaná rozhraní,
 • provedení individuálních zkoušek,
 • výroba a dodání 450 000 ks palubních jednotek,
 • výroba a dodání 40 ks hlídkových vozidel,
 • projekční činnost související s vybudování nových kontrolních bran,
 • zabezpečení komponentů pro veškeré kontrolní brány,
 • vybudování a spuštění kontrolních bran (územní a stavební řízení),
 • organizační, technické a personální zabezpečení externích služeb (zákaznické centrum, hromadný tisk, logistika),
 • organizačné, technické a personální zabezpečení obchodných míst za účelem spuštění předregistrace,
 • zahájení a realizace počáteční informační kampaně,
 • průběžná realizace komplexních zkoušek Systému elektronického mýtného,
 • organizační, technické a personální zabezpečení zdrojů pro výkon pilotního provozu a předregistrace,
 • organizační, technické a personální zabezpečení provozu společnosti CzechToll pro výkon služeb provozu,
 • školení obsluhy/personálu pro zahájení předregistrace.
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků