Vláda schválila časový plán otevírání železničního trhu

Vláda schválila časový plán otevírání železničního trhu
16.9.2014Tiskové zprávy

Vláda v pondělí 15. září na návrh ministerstva dopravy schválila časový plán otevírání železničního trhu v dálkové osobní dopravě. Harmonogram počítá s tím, že do konce roku 2020 budou moci dopravci soutěžit o provozování celkem šesti státem dotovaných rychlíkových linek. Otevřený tendr na první linku mezi Plzní a Mostem by mohl být vypsán ještě letos na podzim, nový provozovatel by na ní mohl začít jezdit na přelomu let 2016/2017.  

Vládou schválený materiál obsahuje upravený časový plán soutěží, popisuje kroky, které by měly umožnit řádně a za rovných podmínek soutěžit dotované služby a zároveň vymezuje dopravní služby, na kterých se předpokládá přímé zadání veřejných služeb Českým drahám. Jedná se zejména o linky s mezinárodním přesahem a dále linky, u kterých se prioritně soutěž v tomto období nepředpokládá.

„Postupné a regulované otevírání trhu v dálkové dopravě přinese vyšší kvalitu poskytovaných služeb, efektivní vynakládání prostředků a vyšší kvalitu pro cestující,“ uvedl ministr dopravy Antonín Prachař.

Časový plán liberalizace je nastaven tak, aby bylo možné na tyto veřejné služby čerpat prostředky z Operačního programu doprava 2014-2020. Vzhledem k tomu, že prioritou MD je zvýšit komfort cestování na české železnici, chce MD dopravcům umožnit, aby v soutěžích mohli využít evropské peníze na pořízení kolejových vozidel.

V Evropské unii zatím objednatelé veřejné dopravy na železnici nemají právní povinnost dotované služby soutěžit a přístup v různých zemích se liší. Část objednatelů v ČR i v EU (např. v Německu, v Nizozemí, ve Švédsku) k nabídkovým řízením přistoupila. Jiné trhy veřejných služeb na železnici (např. v Rakousku, na Slovensku, v Maďarsku) zůstaly zcela nebo převážně uzavřené.

Časový plán otevírání českého železničního trhu schválila vláda v červnu 2011. V návaznosti na zprávu o postupu liberalizace uložila v září 2013 vláda ministrovi dopravy podat další informace do konce srpna letošního roku. Doposud bylo uskutečněno jedno nabídkové řízení. Přihlásili se do něj dva uchazeči, z nichž jeden ale nesplnil podmínky, a soutěž s jediným zájemcem musela být v souladu se zákonem o veřejných zakázkách zrušena. MD se na základě analýzy aktuálního stavu v železniční dopravě domnívá, že je třeba pokračovat v postupném otevírání železničního trhu.

Časový plán otevírání železničního trhu:

Zahájení nabídkového řízeníNotifikacePředpokládaný termín pro podání nabídekZahájení plněníLinky zahrnuté v provozním souboru
podzim 2014proběhlajaro 20152016/2017

R 16: Plzeň – Most

(soutěžená v roce 2006, opce do JŘ 2014, následně přímé zadání)

jaro 2015proběhla pro  JŘ 2016/2017, nutná úpravapodzim 20152018/2019

R 14: Liberec – Pardubice

(soutěžená v roce 2006, opce do JŘ 2014, následně přímé zadání)

R 15: Liberec – Ústí nad Labem

léto 2015proběhla pro  JŘ 2016/2017, nutná úpravazima 20162018/2019

R 5: Praha – Ústí nad Labem – Karlovy Vary – Cheb

R 20: Praha – Roudnice nad Labem – Ústí nad Labem – Děčín

podzim 2015potřeba notifikacejaro 20162019/2020R 27: Ostrava – Opava – Krnov – Olomouc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět na výpis článků