Vláda schválila výstavbu téměř 48 kilometrů silnic a dálnic, předpokládaná hodnota zakázek je 8,8 mi

Vláda schválila výstavbu téměř 48 kilometrů silnic a dálnic, předpokládaná hodnota zakázek je 8,8 mi
6.3.2014Tiskové zprávy

Vláda schválila realizaci osmi veřejných zakázek na výstavbu téměř 48 kilometrů dálnic a silnic první třídy, které předložil ve středu 5. března k projednání ministr dopravy Antonín Prachař. Předpokládaná hodnota zakázek, na které budou ve všech případech vypsána otevřená výběrová řízení, je 8,8 miliardy korun bez DPH.

Jedná se o stavbu dvou úseků dálnice D3, rychlostní silnici R4 v prostoru obce Dubenec, zkapacitnění komunikace I/37, modernizaci silnice I/44, která propojuje okres Jeseníky s ostatními regiony ČR, stavbu další části znojemského obchvatu na komunikaci I/38, přeložku komunikace I/68 mimo zastavěné území obcí Hnojník a Střítež a poslední veřejnou zakázkou je přeložka silnice I/34 vedenou obchvaty obcí Ústrašín, Ondřejov a Myslotín. „Realizace všech těchto staveb významně urychlí dopravu. Dojde rovněž ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,“ konstatoval ministr Prachař.

Předpokládaná hodnota každé z těchto zakázek je vyšší než 300 milionů korun, proto jejich vypsání musela posvětit vláda. Mezi finančně nejnákladnějšími stavbami jsou také dva úseky dálnice D3. Téměř jedenáct kilometrů dlouhý úsek Ševětín – Borek by měl být realizován za cenu 1,7 miliardy korun bez DPH. Druhý více než osm kilometrů dlouhý úsek Bošilec - Ševětín má stát zhruba 2,3 miliardy korun bez DPH.

Základním hodnotícím kritériem těchto zakázek bude ekonomická výhodnost nabídek. „Nabídková cena bude klíčovým hodnotícím kritériem, představuje devadesát procent celkového hodnocení. Zbylých deset procent představuje délka záruční doby,“ upřesnil ministr dopravy. Zakázky budou financovány z prostředků SFDI s tím, že lze předpokládat, že stavby budou spolufinancovány z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava.

Přehled veřejných zakázek schválených vládou:

Pozemní komunikaceDélka stavby (m)Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH (Kč)
D30309/II Ševětín – Borek10 6801 706 933 600,00
D30309/I Bošilec – Ševětín8 1402 317 253 000,00
R4Skalka - křižovatka II/118 4 788779 000 000,00
I/37Pardubice – Trojice, II. etapa986591 389 400,00
I/44Červenohorské sedlo – jih7 962448 644 900,00
I/38Znojmo obchvat II3 499355 280 000,00
I/68Třanovice - Nebory6 090 2 143 285 100,00
I/34Božejov – Ondřejov – Pelhřimov5 398467 329 000,00
CELKEM47 5438 809 115 000,00
Zpět na výpis článků