Výcvikové středisko v Kojetíně proškolilo za poslední dva měsíce téměř 150 lidí

Výcvikové středisko v Kojetíně proškolilo za poslední dva měsíce téměř 150 lidí
3.5.2017Tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy za poslední dva měsíce provedlo ve Výcvikovém středisku v Kojetíně, ve spolupráci s krajskými úřady a Magistrátem hlavního města Prahy, krizová školení pro téměř 150 účastníků.

Výcvikové středisko v Kojetíně proškolilo za poslední dva měsíce téměř 150 lidí
Hlavními tématy školení byla systémová příprava na rychlou obnovu poškozených nebo zničených mostních objektů, s využitím provizorních mostů, v důsledku postižení území povodněmi.

Výcvikové středisko Ministerstva dopravy v Kojetíně postupně navštívily skupiny z krajských úřadů kraje Vysočina, Pardubického kraje, Zlínského kraje, Středočeského kraje a z Magistrátu hlavního města Prahy.

Náplň setkání byla rozčleněna do dvou dnů, první den probíhalo školení zajištěné Ministerstvem dopravy, následující den byl již plně v režii jednotlivých krajských úřadů nebo Magistrátu hlavního města Prahy.

Ministerstvo dopravy seznámilo účastníky s aktuální činností v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy, s řešením nezajištěných nezbytných dodávek a postupem při jejich plánování, s plánem optimalizace pohotovostních zásob vytvářených u Správy státních hmotných rezerv a s procesem použití provizorních mostů za krizových stavů.

Účastníci měli možnost seznámit se s ukázkami jednotlivých typů provizorních mostů a s novou technikou Ředitelství silnic a dálnic ČR, určenou právě k prohlížení mostních konstrukcí. Školení se zúčastnilo na 150 účastníků, kteří obdrželi certifikáty o úspěšném absolvování odborné přípravy.

Ministerstvo dopravy bude nadále pokračovat v rozvoji potřebné úzké spolupráce s jednotlivými krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností a podrobnosti této nabídky na rok 2018 jsou již k dispozici na internetových stránkách v sekci Krizové řízení MD.

Následující odborné kurzy, pořádané Ministerstvem dopravy ve Výcvikovém středisku v Kojetíně, naleznete v tabulce níže.
 
termín název
15. – 16. 5. 2017 Kurz projektování provizorních mostů
22. - 26. 5. 2017 Kurz krizových manažerů v oblasti dopravní
infrastruktury zaměřený na železniční a silniční mosty
29. - 31. 5. 2017 Kurz stavby provizorních mostů ze soupravy typu MMS - Montovaný most silniční a MS - Mostová souprava
5. - 9. 6. 2017 Kurz stavby PMS - Pontonová mostová souprava
12. - 16. 6. 2017 Kurz stavby pilíře železničního mostního - PIŽMO
19 - 23. 6. 2017 Kurz stavby a obnovy železničních mostů typů ŽM určená pro stavební organizace
24. – 28. 7. 2017 Kurz stavby pilíře železničního mostního PIŽMO s využitím pracovního soulodí PS 50 – určeno pouze pro AČR
28.8. - 1. 9. 2017 Kurz stavby a obnovy provizorních železničních a silničních mostů pro Univerzitu Pardubice
4. - 8. 9. 2017 Kurz stavby Těžké mostové soupravy – TMS (1. ročník)
11. - 15. 9. 2017 Kurz stavby Těžké mostové soupravy – TMS (2. ročník)
18. - 22. 9. 2017 Kurz stavby Těžké mostové soupravy – TMS (3. ročník)


 
Zpět na výpis článků