Vyhodnocení zavedení nového jízdního řádu na české železnici

Vyhodnocení zavedení nového jízdního řádu na české železnici
16.12.2019Média a tiskové zprávy

Vstoupil v platnost nový jízdní řád na železnici a s ním i několik zásadních změn na českých kolejích. Začala platit většina nových smluv na dálkovou dopravu (objednávka Ministerstva dopravy) i na úrovni regionální (objednávka jednotlivých krajů). Pět z 28 rychlíkových linek a některé regionální spoje nově zajišťují jiní dopravci než České dráhy a některé smlouvy na krajské úrovni přešly do režimu „brutto“ (nesení rizik a příležitostí za výnosy na straně objednatele). Kontroloři Ministerstva dopravy již působí přímo v terénu.

Vyhodnocení zavedení nového jízdního řádu na české železnici
Každá změna koncepce vede podle zkušeností k tomu, že všechny strany musí vyvinout maximální úsilí na zajištění požadovaných změn. Ze strany Ministerstva dopravy probíhá a v nejbližším období je dále plánována zvýšená kontrola plnění požadavků podle smlouvy o veřejných službách.

Vzhledem k tomu, že výsledkem porovnávání nabídek dopravců na některých rychlíkových linkách byla úspora veřejných prostředků, mohlo ze strany Ministerstva dopravy dojít k:


1. navýšení rozsahu dopravy o 7,6 % (např. nové přímé vlaky mezi Prahou a Třeboňskem)

 2. novému zasmluvnění vyšší kvality služeb (lepší vagony, zásuvky, WI-FI) a dodržování přísnějších pravidel pro přepravu osob se zdravotním postižením.

Po bezmála dvou dnech fungování nového systému lze u jednotlivých dopravců zajišťujících dopravní obslužnost na základě smluv s Ministerstvem dopravy lze shrnout výsledky následovně:

Dopravce GW Train Regio
  • U tohoto dopravce probíhá i nadále plnění na lince R25 Plzeň – Most a nedošlo zde k žádným koncepčním změnám.
Dopravce RegioJet
  • V objednávce státu nově zajišťuje dopravu na lince R8 Brno – Bohumín.
  • Podle dostupných informací dopravce řádně vyjel a rozsah závad, které jsou v tuto chvíli známy, je malý. Dočasné nedostatky se zásuvkami a uzavřeným systémem WC na jedné řadě vozů lze hodnotit jako detailní nedodržení. Dopravce aktivně komunikuje a řádně plní své povinnosti.
Dopravce ARRIVA vlaky
  • V objednávce státu nově zajišťuje dopravu na linkách R21 Praha – Tanvald, R22 Kolín – Nový Bor, R24 Praha – Rakovník a R26 Praha – Písek – České Budějovice.
  • Podle dostupných informací dopravce vyjel a provoz všech vlaků zajistil. Byly zaznamenány tři významnější problémy, a těmi je neplnění některých požadavků na odbavení ve stanicích, jeden výpadek provozu (odřeknutí vlaku Čížová – Praha) a jedna netopící souprava na relaci Praha – Tanvald.
  • Průběžně prověřujeme, zda jsou posilové vozy nasazovány ve smlouvou požadovaném rozsahu.
  • Dopravce komunikuje a zavedl některá okamžitá opatření, konkrétně nepřetržitou pohotovost strojvedoucích/instruktorů, opravárenská základna dopravce byla posílena o další údržbáře a bylo posíleno dispečerské řízení pro účely provozního řízení. Do konce týdne dopravce přislíbil řešení problematiky staničního odbavení.
Dopravce České dráhy
  • Zajišťuje nadále dopravu na naprosté většině linek dálkové dopravy.  Přípravy přechodu na nový jízdní řád a na zajištění závazků plynoucích z uzavřených smluv o veřejných službách probíhaly již několik měsíců před začátkem jeho platnosti tak, jak byly s Ministerstvem dopravy uzavírány jednotlivé body nových smluv, případně dodatků ke smlouvám již dříve uzavřeným.
  • V posledním týdnu před zahájením platnosti nového jízdní řádu, včetně samotného přechodového víkendu, byly navíc personálně posíleny všechny provozní jednotky dopravce, které se na přípravě přechodu podílejí. Stejně tak byly zesíleny kontroly a dohled nad samotným průběhem přípravy.
  • Přechod na nový jízdní řád proběhl bez závažnějších komplikací.
 
Pozn. ke krajským linkám:
Regionální linky zajišťují tzv. alternativní dopravci ve Zlínském, Ústeckém či Pardubickém kraji.

Brutto smlouvy jsou nově zavedeny v Jihomoravském a Zlínském kraji, částečně ale i v řadě dalších krajů jako Ústecký, Plzeňský atd.

Situaci spojenou s poskytováním služeb v krajích sledujeme a předpokládáme, že noví dopravci a nový typ krajských smluv ve vlakové dopravě bude fungovat a naváže se na zkušenosti s brutto smlouvami  v autobusové dopravě.


 
Zpět na výpis článků