Vyjádření MD k návrhu změny vládního nařízení o užívání modrých majáčků

Vyjádření MD k návrhu změny vládního nařízení o užívání modrých majáčků
8.10.2014Média a tiskové zprávy

Užívání zvláštního zvukového výstražného zařízení doplněného zvláštním výstražným světlem modré barvy (zjednodušeně modrý majáček) je určeno zákonem o silničním provozu. Zákon též vymezuje okruh subjektů, které k plnění svých zvláštních úkolů modrý majáček potřebují – mimo jiné  vozidla policie, hasičských záchranných sborů, zdravotnické záchranné služby atd. Ministerstvo dopravy tato pravidla a výčet uživatelů modrých majáčků nijak nezpochybňuje a žádné změny v zákoně nenavrhuje. Zákon o silničním provozu nicméně též dává vládě možnost doplnit svým nařízením další vozidla s právem používat výstražné světlo modré barvy. Právě prostřednictvím vládního nařízení byl v minulosti nad rámec zákona nesystémově rozšiřován seznam uživatelů modrých majáčků o řadu dalších subjektů. Právo užívat modrý majáček tak nyní má například pět vybraných městských dopravních podniků, ačkoliv dopravní podniky čtrnácti dalších měst nařízení nejmenuje. Právem užívat modrý majáček disponuje Státní plavební správa, u níž je tato výsada zbytečná. Sporné je rovněž to, zda má být mezi uživateli modrých majáčků Svaz záchranných brigád kynologů České republiky v Žatci. Cílem ministerstva dopravy je vrátit právo užívat modrý majáček těm subjektům, které právo přednostní jízdy skutečně potřebují k záchraně života, zdraví a majetku – tedy vrátit se k původní filozofii zákona a neudělovat nad jeho rámec toto právo dalším a dalším činitelům a organizacím. Je ale třeba zdůraznit, že návrh zatím MD předložilo pouze do meziresortního připomínkového řízení, nyní vypořádáváme připomínky a teprve na jejich základě připravíme finální podobu návrhu pro jednání vlády. Návrh budeme ještě před tím konzultovat s ministerstvem vnitra, do jehož gesce spadá integrovaný záchranný systém. Je tedy předčasné dělat v této věci závěry. MD se jednoznačně bude řídit tím principem, že na seznamu uživatelů modrých majáčků zůstanou  organizace, které dostatečně zdůvodní, že toto právo potřebují k záchraně života zdraví či majetku. V tomto smyslu zvažujeme ponechání modrých majáčků například horské službě či dobrovolným hasičům.

Zpět na výpis článků