Vyjádření MD ke kontrole NKU zaměřené na informační systémy na Ministerstvu dopravy

Vyjádření MD ke kontrole NKU zaměřené na informační systémy na Ministerstvu dopravy
6.6.2016Média a tiskové zprávy

Zpráva NKÚ hodnotí období od roku 2010, v některých bodech jde ještě hlouběji do minulosti. Za tuto dobu se na ministerstvu dopravy vystřídalo osm ministrů, což se podepsalo na tom, jak byl úřad řízen. U důležitých systémů jsme z minulosti zdědili smlouvy, u nichž chyběla autorská práva, a stát se tak dostával do velmi nevýhodného postavení vůči externím dodavatelům. Jednací řízení bez uveřejnění na provoz těchto systémů byla zadána v souladu se zákonem, s kritikou Nejvyššího kontrolního úřadu nicméně v některých bodech souhlasíme.

Problémy se týkají především období do roku 2012. Špatnou situaci postupně napravujeme a už v tom máme výsledky. Centrální registr vozidel, který v roce 2012 kolaboval, dnes funguje spolehlivě a je vypsána otevřená soutěž na jeho provozovatele. Díky výraznému posunu během posledního roku odvrátilo ministerstvo riziko odsuzujícího rozsudku Evropského soudního dvora u všech řízení, která souvisela s propojením informačních systémů. Koncepce rozvoje informačních systémů je zpracována, a není tedy pravda, že ministerstvo žádnou nemá.

Zpět na výpis článků