Vyjádření ministra Prachaře ke stavu čerpání prostředků ze SFDI

Vyjádření ministra Prachaře ke stavu čerpání prostředků ze SFDI
19.9.2014Média a tiskové zprávy

Vyjádření ministra dopravy Antonína Prachaře ke stavu čerpání prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury

 

Deník Mladá fronta Dnes uveřejnil ve čtvrtek 18. září informace o stavu čerpání prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Údajně špatné výsledky v čerpání peněz na dopravní stavby pak byly prezentovány jako hlavní výhrada vůči mému působení v čele resortu. Ponechám nyní stranou účelovost takových argumentů i fakt, že zahájení dopravních staveb blokuje především nedostatek připravených projektů, které zanedbaly minulé vlády. Považuji nicméně za důležité a férové seznámit veřejnost se skutečným aktuálním stavem čerpání ze SFDI a srovnáním s tím, jak se peníze z fondu čerpaly v minulých letech.

Především je třeba zdůraznit, že čerpání rozpočtu SFDI v polovině roku není nikdy ukazatelem toho, jakých výsledků resort dosáhne na konci roku. Investiční akce u dopravní infrastruktury jsou zpravidla zahajovány ve 2. čtvrtletí, kdy vzhledem k počasí začíná stavební sezóna. Fakturace naopak dobíhají především v závěru roku. Letošní průběžné čerpání ze SFDI je velmi podobné loňskému roku a neliší se zásadně například ani od roku 2009, který byl rekordní s celkovým čerpáním cca 88,5 mld. Kč.

Informace zveřejněné v Mladé frontě Dnes ještě více zkreslují skutečný obrázek čerpání tím, že uvádějí čísla k polovině roku, která už doznala podstatné změny. K 15. září bylo ze SFDI vyčerpáno přes 25,5 mld. Kč, což představuje 36 procent z letošních prostředků fondu. Ke stejnému datu bylo v roce 2013 vyčerpáno 38,8 procenta a v roce 2009, který měl podobně jako letos vyšší objem rozpočtu, to bylo 39 procenta. Tedy pouze nepatrně vyšší čísla než letos.

Stejná logika, tedy nejprve se staví, potom fakturuje, platí i pro Ředitelství silnic a dálnic. ŘSD k dnešnímu dni vyčerpalo ze SFDI více než 12,9 mld. Kč, což představuje 34 procent z jeho prostředků. Tento trend vzhledem k tempu zahajování staveb a fakturace dává velmi dobré vyhlídky na to, že se organizaci podaří z jejích letošních prostředků vyčerpat kolem 85 procent. Pokud ŘSD nevyčerpá úplně všechny peníze ze SFDI, je to dáno i tím, že se pomocí otevřených soutěží daří srážet ceny staveb oproti jejich odhadovaným nákladům. Nezanedbatelný podíl na zdržení řady projektů mají bohužel i častá odvolání firem k antimonopolnímu úřadu či zdlouhavé vyřizování stížností odpůrců staveb u nejrůznějších úřadů.

Shrnuto a podtrženo: Rychle hotové soudy o katastrofálním čerpání peněz ze SFDI jsou spíše pomyslnou holí, která se, jak známo, vždycky najde, než argumentem podpořeným reálným vývojem v dopravní výstavbě.

Srovnání vývoje čerpání ze SFDI v roce 2013 a 2014:

 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků