Vyjádření ministra dopravy Antonína Prachaře k přípravě soutěže na nového provozovatele mýtného syst

Vyjádření ministra dopravy Antonína Prachaře k přípravě soutěže na nového provozovatele mýtného syst
9.10.2014Média a tiskové zprávy

Soutěž na nového provozovatele mýta naprosto zanedbaly předchozí vlády, které v této věci vůbec nedodržely slibované termíny a jednoznačně v přípravě tohoto obrovského tendru zaspaly. Tuto důležitou agendu jsem převzal v situaci, kdy termíny pro řádný výběr nového provozovatele mýta byly již časově napjaté, příprava soutěže ale od mého nástupu pokračuje bez jakýchkoliv průtahů. V souladu se zadáním vlády jsem neprodleně sestavil řídící výbor k tomuto tendru a vypsal otevřenou soutěž na projektového manažera soutěže. Jako každá jiná veřejná zakázka tohoto rozsahu i výběr projektového manažera se řídí lhůtami jasně stanovenými zákonem a ministr do nich nemůže zasahovat, pokud má zakázka zůstat transparentní.

MD obdrželo v otevřeném výběrovém řízení na projektového manažera celkem šest nabídek. Některé subjekty (i mimo okruh uchazečů, kteří podali nabídky) se ale rozhodly využít poslední možnosti podat námitky proti zadávací dokumentaci. MD v této věci dodrželo lhůty dané zákonem a všechny námitky řádně vypořádalo, poslední z nich ve středu 27. srpna. Vzápětí jsem ustavil a jmenoval šestičlennou hodnotící komisi. Ministerstvo dopravy tedy v organizaci tohoto tendru nic nezdrželo, ani nezanedbalo, pouze se striktně drží pravidel daných zákonem o veřejných zakázkách.

MD v tiskové zprávě 11. srpna pouze odhadlo, že „pokud časový harmonogram neovlivní další postup účastníků soutěže, mohl by být projektový manažer vybrán v průběhu září“. Vzhledem k námitkám uchazečů předložených MD se tento termín řádově o dni posunul. Hodnotící komise se pravidelně schází a nabídky podrobně vyhodnocuje. O výběru projektového manažera by mělo být rozhodnuto příští týden, tedy v polovině října. Oproti předchozímu odhadu se tak jedná o zdržení pouze zhruba dvou týdnů.

Zpět na výpis článků