Vysokorychlostní trať z Prahy do Drážďan dostává konkrétní obrysy, ministři představili novou studii

Vysokorychlostní trať z Prahy do Drážďan dostává konkrétní obrysy, ministři představili novou studii
29.4.2016Média a tiskové zprávy

Vysokorychlostní trať z Prahy do Drážďan dostává konkrétní obrysy, ministři představili novou studii

Česká republika a Sasko se v pátek 29. dubna dohodly na společném postupu vybudovat vysokorychlostní železniční spojení z Prahy do Drážďan. Tento záměr ministři dopravy Dan Ťok a Martin Dulig i zástupci samosprávy deklarovali ustavením sdružení, které bude mít projekt dlouhodobě na starost a vyvíjet konkrétní aktivity k realizaci této trati. Na konferenci byla podrobně představena také nedávno dokončená studie, potvrzující přínosy tohoto rychlého železničního spojení.

Zakládací dokumenty společného Evropského seskupení pro územní spolupráci Nové železniční spojení Drážďany – Praha ESÚS podepsali dnes v Ústí nad Labem, symbolicky na půl cesty mezi Prahou a Drážďany, ministr dopravy Dan Ťok, saský ministr hospodářství, práce a dopravy Martin Dulig, náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav Rybák a zástupce přilehlého regionu Saské Švýcarsko – Východní Krušné hory Heiko Weigel.

„Trať mezi Prahou a Drážďany dosáhne v nejbližších letech maxima své kapacity a stane se úzkým hrdlem klíčového spojení mezi ČR a Německem. Pohraniční stanice Děčín/Bad Schandau je co do železničního provozu nejvytíženější v ČR a patří i mezi jedny z nejvytíženějších v Německu, především kvůli nákladní dopravě. Nedávno dokončená studie potvrdila, že vysokorychlostní trať z Prahy do Drážďan potřebujeme,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

V případě projektu vysokorychlostní trati mezi Prahou a Drážďany se jedná o moderní spojení pro 21. století, které má jednoznačně praktické přínosy. Také z tohoto důvodu jej na česko-saské konferenci podpořil ievropský koordinátor TEN-T koridoru Mathieu Grosch, který zdůraznil význam projektu pro transevropské dopravní sítě TEN-T a aktivně jej podporuje na unijní úrovni.

Abychom zajistili hlavní přínosy v dálkové a přeshraniční dopravě, musíme napojit vnitrostátní síť na vysokorychlostní tratě v západní Evropě. Drážďany jsou v tomto směru nejlepší volbou, protože rameno západoevropských vysokorychlostních tratí je nejblíže k ČR. Zároveň dojde k propojení hlavních hospodářských center na obou stranách Krušných hor. „Pokud se dostanete z Drážďan do Prahy za 1hodinu, vnímáte vzdálenost těchto měst úplně jinak, lidé cestující za prací, obchodem, studiem nebo i na předvánoční nákup budou mít zkrátka z Prahy do Drážďan mnohem blíže než nyní,“ dodal ministr Dan Ťok.

Vysokorychlostní trať Praha – Drážďany poskytne novou kapacitu a vyřeší limity současné trati. Nové spojení totiž bude umožňovat i provoz nákladních vlaků. Současně přispěje také ke snížení hlukových limitů. „Zčásti bude trať vedena tunely, a to zejména v oblastech, kde si všichni přejeme vysokou míru ochrany životního prostředí – negativní dopady trati na její okolí se tím výrazně sníží,“ doplnil náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav Rybák.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět na výpis článků
Související články