Vývojáři dopravních aplikací získají kvalitní data pro svoji práci

Vývojáři dopravních aplikací získají kvalitní data pro svoji práci
12.12.2019Tiskové zprávy

Více jak 150 tisíc vozidel na českých silnicích se podílí na fungování nového systému pro získávání aktuálních garantovaných informací o stupních hustoty provozu v ČR. Získané informace ze zcela nového zdroje mohou zdarma využít např. dopravní inženýři a vývojáři aplikací usnadňujících dopravu, navigaci, správu vozových parků firem či zákaznický servis. Jedinečný projekt Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se rozběhl v testovacím provozu a probíhá jeho kalibrace.

Vývojáři dopravních aplikací získají kvalitní data pro svoji práci
Lidé se díky využití těchto informací ve svých aplikacích například dozví jak je plynulá doprava na modernizované D1 či o délce kolony a době zpoždění v ní nebo na hlavních průjezdech měst,“ představuje tuto unikátní službu veřejnosti ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Pětiletý projekt  je založen na pořízení, zpracování, využití a zpřístupnění plošného zdroje dopravních informací z plovoucích vozidel (tzv. FCD, Floating Car Data). Anonymizované informace ve strojově čitelném formátu jsou pravidelně aktualizovány a publikovány v minutových intervalech, lze je bezplatně získávat prostřednictvím Národního dopravního informačního centra (NDIC) ŘSD.

Cílem je využít informace ke zlepšení bezpečnosti a plynulosti dopravy i jejímu kvalitnějšímu organizování a ovlivňování, neboť je lze využít pro řízení silničního provozu či ovlivňování toku vozidel. Konkrétně jde o použití při hodnocení bezpečnosti pozemních komunikací či dopadu uzavírek, pro výpočet ekonomických ztrát z kolon, analýzy chování účastníků provozu při různých dopravních opatřeních vč. analýzy dopadu na životní prostředí či sledování dopadu nových staveb a dopravních řešení (např. vybudování nového obchvatu) apod.
Přístup k již zpracovaným datům je nyní možný za rovných podmínek pro všechny odběratele ve veřejném i soukromém sektoru, např. města, kraje, ŘSD, Ministerstvo dopravy, složky integrovaného záchranného systému, akademickou obec, soukromé poskytovatele služeb, výrobce vozidel, ICT průmysl a rozvíjející se sektor sdílené ekonomiky, projekty jako je WAZE či Google Maps. Projekt tak nabízí prostor i pro rozvoj spolupráce s komerčními subjekty.

Využití v podobě vizualizace on-line rychlosti dopravního proudu je rovněž dostupná na webovém portále nove.dopravniinfo.cz. Prezentace dat na portále se postupně vylepšuje o nové funkcionality, jako je výpočet zdržení na definovaném úseku, výpočet dojezdové doby, atp.

NDIC samotné získalo zcela nový spolehlivý a garantovaný zdroj dopravních informací, který umožňuje v reálném čase sledovat stav dopravního proudu na všech dopravně významných  komunikacích. Může také sledovat dopad událostí, jako jsou například nehody, uzavírky, modernizace dálnice na plynulost dopravy a rychle vyhledávat a identifikovat problémová místa s výrazným snížením rychlosti.

Věříme, že díky využívání plovoucích aut dojde ke zrychlení a zpřesnění informace putující směrem k veřejnosti ale i dopravním systémům ŘSD či odběratelům na datovém rozhraní,“ říká Radek Mátl, ředitel ŘSD.
Systémem jsou pokryty dálnice, silnice I. a II. třídy, vybrané úseky silnic III. třídy a hlavní průjezdní tahy velkých měst, celkem téměř 30 tisíc úseků. Vývojáři a následně i koncoví uživatelé dopravních informací získávají oproti komunitním systémům větší množství informací, které jsou autorizované, například o uzavírkách nebo nehodách. Spojením všech těchto informací, tak lze znát nejenom následek, ale i příčinu vzniklé situace. Systém je zcela pod kontrolou státu (data i algoritmus), ten  tak může datové výstupy garantovat.

Projekt se nyní nachází ve fázi takzvané kalibrace. Cílem je nastavit systém tak, aby jeho výstupy odpovídaly realitě jak ve městech, tak i mimo ně. Tohoto plánujeme mimo jiné dosáhnout také zapojením odborné veřejnosti do diskuse na půdě Fóra uživatelů pro dynamické dopravní informace s účastí Fakulty dopravní ČVUT,“ říká garant projektu Filip Týc z ŘSD.

Praktické využití informací z plovoucích aut
1)
Organizace dopravy jednotlivce z místa A do místa B; plánovač pro weby nabízející ubytování; pro poskytovatele flotilových řešení. Základna, na které lze postavit business – služba veřejnosti.

2)
Mimo dat poskytující obraz dopravy v reálném čase je tu i možnost pracovat s historickými daty, což je nesmírně důležitý zdroj dat pro dopravní inženýry a pro různé analýzy dopravních toků, vyhodnocování a plánování.

3)
S ohledem na fakt, že plovoucí vozidla generují vysoké objemy dat, hovoříme o tzv. „big datech“ v dopravě. Příkladem využití big dat v dopravě je možnost předvídat / modelovat vývoj dopravy v horizontu desítek minut dopředu. Toto umožní především efektivněji řídit dopravu na již úrovni širšího okolí velkých aglomerací například Praha, Brno, Plzeň, Ostrava.

Zprovozněním systému NDIC naplňuje strategický cíl Akčního plánu inteligentních dopravních systémů v ČR zpracovaného Ministerstvem dopravy a schváleného vládou ČR.

Spolufinancování projektu „Systém pro plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravního proudu“ bylo realizováno z Operačního programu Doprava 2014-2020 v rámci Specifického cíle 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu (SC 2.3).

 
Zpět na výpis článků
Související články