Z Prahy by se mohly rozvíjet další kosmické projekty

Z Prahy by se mohly rozvíjet další kosmické projekty
3.12.2018Tiskové zprávy

Praha usiluje o rozšíření působnosti a posílení kompetencí evropské vesmírné agentury GSA, která v hlavním městě sídlí od roku 2012. Téma otevřelo zasedání Rady pro konkurenceschopnost v Bruselu pod vedením rakouského předsednictví. Hlavním tématem byl návrh nařízení, kterým se zavádí Kosmický program EU a Agentura EU pro kosmický program.

Z Prahy by se mohly rozvíjet další kosmické projekty

Zástupce vedoucího Stálého zastoupení ČR při Evropské unii Jaroslav Zajíček oceňuje práci rakouského předsednictví, podle něj by měly členské státy najít co nejrychleji dohodu a zahájit jednání s Evropským parlamentem. Zdůraznil také podporu ČR pro zajištění autonomie přístupu Evropy do vesmíru a zapojení soukromých firem a start-upů do rozvoje evropského kosmického programu. „Pro úspěch vesmírných aktivit EU a jejich využití v každodenním životě nás všech je důležité, aby byl program dobře řízen a spravován. A Agentura v Praze v tomto hraje zásadní roli, která by do budoucna měla ještě posílit,“ řekl Zajíček.

Ministerstvo dopravy ve spolupráci se stálým zastoupením a dalšími resorty dlouhodobě pracuje na rozšíření působnosti a posílení kompetencí GSA. Z Prahy by se mohl rozvíjet jeden z největších evropských projektů s navrhovaným rozpočtem 16 miliard eur na období 2021 až 2027. Data získaná z kosmických programů hrají stále významnější roli v našem každodenním životě. Jedná se o dopravu, logistiku, územní plánování, zemědělství, předpověď počasí, sledování klimatické změny, nakládání s přírodními zdroji a mnohé další. 

Evropské státy deklarují, že vesmírnou politiku vnímají jako jeden z nejúspěšnějších evropských projektů, který má obrovský pozitivní dopad na všechny občany EU. Shoda panuje i na tom, že je třeba tento potenciál lépe využít a v budoucnu podpořit vznik nových podnikatelských modelů. 
 
Zpět na výpis článků
Související články