Zahajujeme stavbu přístaviště pro malá plavidla ve Štětí