Zástupci Besip a Becep spolu jednali o bezpečnosti silničního provozu

Zástupci Besip a Becep spolu jednali o bezpečnosti silničního provozu
27.2.2014Tiskové zprávy

Zástupci Besip a Becep spolu jednali o bezpečnosti silničního provozu

Zástupci českého BESIPu a slovenského BECEPu se 26. února sešli, aby projednali spolupráci v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Výsledkem jednání je rozhodnutí, na základě kterého se připraví Memorandum o vzájemné spolupráci.

Ve středu 26. února 2014 proběhlo každoroční jednání mezi organizacemi, které se v Česku a na Slovensku zabývají bezpečností silničního provozu. Rokovali především o novém systému centrálního řídicího subjektu, který by koordinoval jednotlivé záležitosti vyplývající například z Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, z legislativy, preventivních aktivit či nehodovosti. Na Slovensku je v současné době systém velmi roztříštěn, protože jednotlivé oblasti mají na starosti různá ministerstva. Dopravní výchovu řeší ministerstvo školství, vzdělávání řidičů ministerstvo dopravy a zkoušky řidičů má na starosti ministerstvo vnitra. Proto slovenští kolegové čerpali informace o našem systému, který je v těchto záležitostech řízen pouze z jednoho místa – ministerstva dopravy.

Neméně důležitou součástí jednání byla také diskuze o novém autoškolském zákonu. Obě země připravují novou strategii, která by měla přivést revoluci do vzdělávacího systému jak řidičů, tak zkušebních komisařů. BESIP také představil kolegům tzv. Besipky, tedy spoty, které jsou vysílány ve veřejnoprávní televizi a v nichž jsou účastníci silničního provozu upozorňováni na různá úskalí, která mohou v běžném provozu nastat. O tyto Besipky projevili slovenští kolegové velký zájem. BECEP by rád obdobnou formu prosadil do vysílání slovenské veřejnoprávní televize. Požádal proto českou stranu o zaslání seznamu všech natočených dílů s tím, že by některé z nich byly pilotně odvysílány i na Slovensku.

Závěrem celodenního jednání padlo rozhodnutí, že by se připravilo Memorandum o vzájemné spolupráci. V něm by byla definována témata a okruhy spolupráce včetně výměny materiálů, které by si jednotlivé strany poskytovaly k odbornému využití.

Zpět na výpis článků