Železniční stanice Radotín prochází významnou proměnou

Železniční stanice Radotín prochází významnou proměnou
25.5.2021Tiskové zprávy

Modernizace stanice Radotín je součástí optimalizace trati Praha-Smíchov - Černošice, která začala v roce 2019. Stanice dostane modernizované nástupiště nebo nové výtahy, které zajistí bezbariérový přístup do rekonstruovaného podchodu. Změnou projde i nádraží, Správa železnic bude spolupracovat s městskou částí Praha 16. Přestavbu stanice si na místě prohlédl ministr dopravy Karel Havlíček.

Železniční stanice Radotín prochází významnou proměnou
Realizace této stavby, která potrvá do příštího roku, bude mít značný dopad zejména na zlepšení dopravní situace v okolí velmi vytížené železniční trati na hranicích Prahy. Dojde k navýšení kapacity dráhy a zvýšení traťové rychlosti i bezpečnosti železničního provozu. Klasické soupravy zde budou moci po dobudování dálkového zabezpečovacího zařízení jezdit až 130 km/h, soupravy s naklápěcími skříněmi ještě o 10 km/h rychleji.   

Stavba zahrnuje především rekonstrukci železničního spodku a svršku, mostů, propustků i nástupišť, proběhne také modernizace technologických zařízení v celé délce stavby a dalších částí železniční infrastruktury. Součástí projektu je posun zastávky Praha-Velká Chuchle do polohy blíže k obytné zástavbě a už zmiňovaná komplexní rekonstrukce stanice Praha-Radotín. V Radotíně vzniknou dvě nová vnější nástupiště a po jednom ostrovním a jazykovém. Délka hrany u vnějšího bude 220 m, u ostrovního 200 až 318 m a u jazykového 100 m. Přístup na ně bude zrekonstruovaným podchodem pod celou železniční stanicí a novým podchodem pro pěší v místě zrušeného železničního přejezdu. Bezbariérovost stanice zajistí výtahy a šikmé rampy. Kvůli požadavku na zvýšení kapacity dráhy vzniká nová odbočka Závodiště, a to v prostoru severně od stávajícího železničního přejezdu ve Velké Chuchli. Tato dopravna do sebe zahrne i odbočku Tunel, která mění na výjezdu z tunelu jednokolejnou trať z Vršovic na dvoukolejnou. 

V současné době probíhá sanace zárubních zdí v úseku Praha-Radotín – Praha-Velká Chuchle, staví se nová protihluková stěna v Radotíně (ul. Ke Zděři) a pracuje se na rekonstrukci technologické přístavby výpravní budovy v Radotíně.

Omezení provozu: 


•    Od 13. 3. 2021 – uzavření podjezdu pod železniční tratí v Prvomájové ulici
•    24. 6. – 8. 9. 2021 – uzavření přejezdu v ulici Na Betonce (Radotín), objízdná trasa přes Karlickou ulici
•    9. 8. – 8. 9. 2021 – uzavření přejezdu ve Velké Chuchli

Celkové investiční náklady optimalizace trati činí 3,6 miliardy korun, stavba je financována Evropskou unií z prostředků CEF.

K výpravní budově Praha-Radotín:


•    Má o ni zájem Městská část Prahy 16 (chce zde zřídit služebnu MP).
•    Správa železnic připravuje výstavbu nové výpravní budovy, která bude umístěna jižně od stávajícího objektu. Bude se jednat o jednopodlažní stavbu o rozměrech 12 x 38 m, která poskytne zázemí pro halu pro cestující, pokladny, veřejné toalety a doplňkové komerční prostory.
•    Začátek realizace je v srpnu příštího roku. 

K investicím Správy železnic v roce 2021:

•  Správa železnic pracuje s rozpočtem 53 miliard korun
•  V průběhu letošního roku je v opravě 114 nádražních budov (např. Strakonice, Fantova budova na Pražském hlavním nádraží, České Budějovice, Roztoky u Prahy nebo Havířov. Letos začne rekonstrukce budov v Plzni nebo Adamově.
•  Letos bude zabezpečeno na 200 železničních přejezdů za 2 miliardy korun
•  Pokračuje zabezpečení železnice systémem ETCS dle závěrů bezpečnostní komise na Ministerstvu dopravy
•  Všechny stavby Správy železnic si můžete prohlédnout v interaktivní mapě na webu
•  Vyhledání spoje lze přes stránku Najdi Spoj
 
Zpět na výpis článků