ANO slibuje kilometry dálnic, které staví dokonce rychleji než slibovalo

ANO slibuje kilometry dálnic, které staví dokonce rychleji než slibovalo
15.10.2019 13:27:24Na pravou míru
ANO slibuje kilometry dálnic, které staví dokonce rychleji než slibovalo

Zatímco premiér Andrej Babiš slibuje ještě letos otevřít 34 km nových dálnic a příští rok i se silnicemi dokonce 60, ministr Kremlík nedávno ve vyjádření pro Echo24 mluvil o 23 kilometrech a v příštím roce o 32 kilometrech dálnic. Kde se tedy vzala Babišova čísla, o kterých mluví ve svém tradičním nedělním hlášení?, ptá se Vojtěch Šeliga v článku „ANO znovu slibuje kilometry dálnic. Rozpočet však tomu neodpovídá“, který zveřejnilo Echo24. Informace uvádíme na pravou míru.

Ve skutečnosti je to prosté. Se zhotovitelem dálnice D3 Ševětín - Borek na Českobudějovicku se podařilo dohodnout, že namísto příštího roku bude úsek uveden do provozu ještě do konce letošního roku. Z tohoto důvodu stoupne letošní číslo zprovozněných dálnic z 23 na 32 km, o kterých hovoří pan premiér. Díky urychlení výstavby v letošním roce se logicky také sníží počet kilometrů nově zprovozněných dálnic v roce příštím.

Aby Vojtěch Šeliga mohl upozorňovat na nesoulad čísel, vypomáhá si  v článku tvrzením, že úsek Ševětín – Borek není výstavbou dálnice, neboť „jde o pouhé rozšíření stávající komunikace, kdy jeden dvojpruh již stojí“. Postupná přestavba komunikace první třídy a její začlenění do tělesa dálnice není ničím neobvyklým a nic nemění na faktu, že tím vzniká nová dálnice. Leda bychom tvrdili, že namísto dálnice jde o dvě silnice první třídy vedle sebe.

A podobné je to i se starostí Vojtěcha Šeligy o nízký rozpočet SFDI, jenž údajně nedopovídá potřebám resortu dopravy. Rozpočet je navrhován v celkové výši 87,3 mld. Kč (70,2 mld. Kč národních zdrojů a 17,1 mld. Kč prostředky EU), požadavky jednotlivých investorů jsou však součtu 109,350 mld. Autor však opomíjí fakta, která se každoročně opakují, a není důvod očekávat, že by tomu mělo být v příštím roce jinak.

Předně je třeba zdůraznit, že často existuje rozdíl mezi požadavky, které se mohou posouvat do dalšího roku, a reálnými potřebami. I díky tomu bývá rozpočet zpočátku navrhován více konzervativně a během roku se dle aktuálních potřeb upravuje na základě připravenosti jednotlivých projektů, a to oběma směry (dolů i nahoru). Rozpočet na rok 2019 tak byl schválen ve výši 86, 3 miliardy a po úpravách je dnes 101,3 mld. Kč.

V rozpočtu na příští rok rozhodně také nechybí peníze na běžící dopravní stavby.  Je na ně sice plánováno okolo 17 mld. Kč, což je zhruba o 3 mld. Kč méně, než je potřeba, rozdíl ale bude pokryt ze zůstatku rozpočtu letošního roku. Není tedy pravda, že rozpočet  bude poprvé v historii v mínusu už při současné rozestavěnosti, jak autor tvrdí.

Odkaz na článek: https://echo24.cz/a/StZ2U/ano-znovu-slibuje-kilometry-dalnic-rozpocet-vsak-tomu-neodpovida


Zpět na výpis článků