Jednotné jízdné ve vlacích od roku 2020 bude

Jednotné jízdné ve vlacích od roku 2020 bude
23.05.2019 10:26:52Na pravou míru
Jednotné jízdné ve vlacích od roku 2020 bude

Reakce Ministerstva dopravy na článek v Právu s názvem: Jednotné jízdné ve vlacích bude o rok později.

 

Ministerstvo i předchozí ministr Dan Ťok dlouhodobě deklarovali, že plný provoz systému jednotného tarifu bude spuštěn k prosinci 2020. Tomu odpovídaly i odpovídají všechny procesní kroky ministerstva:
 
  • loni na jaře byl předložen návrh novely zákona o veřejných službách, který obsahoval termín prosinec 2020.
  • smlouva s CENDIS na vybudování a provoz systému, podepsána v září loňského roku, rovněž předpokládá prosinec 2020.
  • Vláda ČR na podzim loňského roku návrh novely zákona o veřejných službách schválila, i tehdy obsahovala termín prosinec 2020.
  • MD v loňském roce uskutečnilo 4 tzv. rozstřely při výběru dopravců pro zajišťování veřejných služeb, i v těchto smlouvách je uveden termín prosinec 2020.
  • Mimo to probíhají jednání s dopravci a organizátory IDS k nastavení vzorové smlouvy o přistoupení k SJT a k technickým standardům systému a ze zástupci krajů ke způsobu provázání do regionálních smluv o veřejných službách. Zároveň se v návaznosti na zákon chystá potřeba novela přepravního řádu. Všechny výstupy jsou směřované k plnému provozu systému, o němž zúčastněné strany ví, že se bude jednat o prosinec 2020. 

Ministerstvo dopravy však v rámci svých smluv o veřejných službách má ustanovení o možnosti spustit pilotní provoz již dříve.

U výkonů objednávaných kraji a u komerčních služeb je však nezbytné z hlediska zakotvení povinnosti dopravců vyčkat na účinnost novely zákona o veřejných službách. Tato novela je stále projednávaná v Poslanecké sněmovně (probíhá druhé čtení), tudíž se ukazuje jako správné, že jsme plné spuštění systému v návrhu zákona určili k prosinci 2020. Není nyní ani reálné, že by zákon nabyl účinnosti tak brzo, aby se stihl prosinec 2019.             
 
Jednotný tarif má být od roku 2020 v železniční dopravě na celém území ČR a bude samozřejmě záležet na tom, jak budou dopravci na jednotné jízdné reagovat svou cenovou politikou. Je to nicméně služba, po které je poptávka a bude účelnou součástí liberalizovaného trhu veřejné dopravy, kterou objednává stát.
 
Návrh jednotného tarifu obsahuje návrh novely zákona o veřejných službách. MD tento projekt chystá, v září byla podepsána smlouva se státním podnikem CENDIS k vývoji a provozu systému. Nyní má CENDIS prostor do prosince 2020, aby vybudoval funkční systém jednotného tarifu, jehož smyslem bude v první etapě zajistit možnost přímého odbavení mezi dvěma body české železniční sítě. Zároveň připravujeme podklady pro jednotlivé zúčastněné dopravce (organizátory, dopravce), které jim blíže vymezí předpokládanou funkci budoucího systému.
 
Jednotný tarif umožní cestujícím využít služby bez ohledu na zvoleného dopravce, nebudeme však bránit dopravcům nabízet vlastní tarifní nabídky.
 
Dopravci budou muset uznávat cenu danou národním tarifem, zároveň budou moci nabízet i cenu jinou, a to například u jízdenek, které nebudou platit u jiného dopravce. Komerční ceny nebudou omezeny nad rámec cenové regulace, tržby budou u tzv. netto smluv rizikem dopravce. Obecně pak předpokládáme, že dopravci za účelem získání cestujících budou na uzavřených relacích nabízet spíše nižší ceny, než určí národní tarif.

Předpokládá se, že vybudování a 5 let provozování tohoto systému by mělo stát 254 milionů Kč (včetně daně). Z toho vybudování systému by mělo dle předpokladů představovat náklady ve výši 109 milionů Kč. Uvedené náklady budou kryty z rozpočtové kapitoly Ministerstva dopravy.


 


Zpět na výpis článků