Z nastavení rovných podmínek pro taxislužbu ministerstvo necouvá, jak tvrdí MF DNES

Z nastavení rovných podmínek pro taxislužbu ministerstvo necouvá, jak tvrdí MF DNES
26.11.2019 15:55:56Na pravou míru
Z nastavení rovných podmínek pro taxislužbu ministerstvo necouvá, jak tvrdí MF DNES

MF Dnes a iDNES.cz se věnují tématu připravovaných změn v podmínkách provozování taxislužby v ČR. Ministerstvo dopravy rozhodně necouvá ani necouvalo ze snahy nastavit v ČR rovné podmínky pro taxi a nebrání se věcné diskusi, uvádíme některá tvrzení v článku na pravou míru. Cílem je i nadále ochránit zákazníky i poctivé řidiče a zabránit rozvratu díky pozměňovacím návrhům.


Zavádějící tvrzení: „Tři roky připravovaná novela, která má zásadně upravit podmínky pro provoz taxislužeb, se rozpadla. Vycouval z ní ministr dopravy Vladimír Kremlík, který si u všech stran zajistil podporu pro to, aby z ní vypadla většina navrhovaných změn.“
 
  • Ministr dopravy z novely nevycouval. Ministerstvo dopravy připravilo novelu zákona o silniční dopravě, která má legalizovat stávající systém přeprav objednaných přes mobilní aplikace a zjednodušit i ostatní elektronicky objednávanou taxislužbu, současně má zmírnit regulaci tzv. klasické taxislužby a díky zavedení odpovědnosti zprostředkovatelů taxislužby má zajistit dodržování právních předpisů v taxislužbě, a tím i rovné podmínky podnikání. V této podobě novelu schválila vláda a byla projednávána Poslaneckou sněmovnou.
  • V druhém čtení v Poslanecké sněmovně však byly Hospodářským výborem doporučeny ke schválení poslanecké pozměňovací návrhy, které zcela rozkládají současnou právní úpravu, obsahují velké množství chyb, jsou nedomyšlené a z administrativních povinností v taxislužbě činí nesmyslnou byrokracii bez jakéhokoli užitku. Ministerstvo dopravy proto jedná se zástupci poslaneckých klubů o přijetí novely ve znění navrženém vládou – bez poslaneckých návrhů.
  • Pro případ, že by se podpora pro původní vládní návrh a odmítnutí nejproblematičtějších poslaneckých pozměňovacích návrhů nepodařila vyjednat, je pro dopravce v taxislužbě i státní správu lepší, aby právní úprava zůstala ve stávající podobě. Proto je jednou z možností i stažení novely, jedná se však o krajní řešení, neboť ministerstvo o modernizaci právní úpravy usiluje.

 


Podrobnosti k dalším tvrzením:
 
Zavádějící tvrzení: „V zákoně tak nebude uvolnění podmínek pro tisíce cizinců, kteří neumějí česky.“
 
V novele ani v poslaneckých pozměňovacích návrzích žádný takový návrh není. Pro možnost pracovat jako řidič taxislužby není a ani nemá být stanovena podmínka znalosti českého jazyka. Podmínkou je pouze věk 21 let a tzv. spolehlivost, tedy prověření deliktní minulosti řidiče. Ve vládním návrhu zákona je nicméně navrženo zrušení zkoušek řidičů z místopisu, které jsou v současné době např. v Hl. m. Praze a které probíhají v českém jazyce. V tomto směru je tedy samotný vládní návrh ve prospěch cizinců.

Zavádějící tvrzení: „Obavy ze zahlcení Prahy a dalších velkých českých měst nekontrolovatelným přílivem taxikářů donutily ministerstvo dopravy a poslance ustoupit od nejradikálnějších požadavků na otevření trhu s taxislužbou.“
 
Skutečným důvodem je jejich nedomyšlenost a chybovost, která by rozložila právní úpravu taxislužby, dopravní úřady by nebyly schopny postihovat protiprávní jednání a poctiví dopravci by byli v nevýhodě.
Zavádějící tvrzení: Proti nápadům na zřízení půjčoven vozů taxi, se kterými by mohl jezdit kdokoliv, nebo možnosti žádat o vydání taxikářského průkazu na jakémkoliv úřadu se postavil ministr dopravy Vladimír Kremlík.
 
Je nezbytné, aby při provozování taxislužby bylo možné zjistit, který podnikatel je za poskytnutí přepravy odpovědný (pro případ dopravní nehody, nepoctivého jednání řidiče, …). Přijetí poslaneckých návrhů by znamenalo, že odpovědnost by fakticky dopadla na řidiče, odpovědného dopravce by ve většině případů nebylo možno zjistit či prokázat.
 
Možnost požádat si o průkaz řidiče taxislužby na kterémkoli dopravním úřadě má být zavedena v příští novele zákona o silniční dopravě, která by mohla rovněž platit v příštím roce.
Zavádějící tvrzení: „Výsledná podoba po projednání na půdě Poslanecké sněmovny povede k tomu, že dosavadní slabá pozice státu při kontrole taxikářů by se ještě mnohem více zhoršila. Kritizovaná pravidla přitom na první pohled zjednodušují podnikání a omezují byrokracii.“
 
Poslanecké pozměňovací návrhy množství byrokracie v zásadě zachovávají, ale ruší její jakýkoli pozitivní význam. Povinnosti pro taxi by byly bez provázání poslaneckých návrhů na Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě a bez vazby dopravce k jeho podnikatelskému vozidlu.
Zavádějící tvrzení: „Například možnost zažádat o taxikářskou licenci na úřadu i mimo trvalé bydliště připomíná nedávnou změnu při vydávání řidičských průkazů. Na rozdíl od nich vydávání průkazů řidiče taxi v kterémkoli českém městě podle ministerstva dopravy znemožňuje efektivní postih nepoctivých taxikářů.“
 
Poslanecký pozměňovací návrh neobsahuje navázání na informační systémy a je natolik nedokonalý, že by znamenala naprostý rozvrat v udělování oprávnění řidiče taxislužby při zachování veliké administrativy. Pozměňovací návrh by umožňoval, aby byl jeden řidič držitelem více průkazů, které by nebylo možno při protiprávním jednání efektivně zadržet.
 
Zavádějící tvrzení: „Těm by totiž nic nebránilo zažádat si o více licencí pro případ, že o některý z nich přijde třeba kvůli předražování jízdného nebo za jiné závažné provinění. Odstranění požadavku trvalého nebo alespoň přechodného pobytu by rovněž podle úřadu umožnilo žádat o taxikářský průkaz i lidem, kteří v Česku nemají povolení k pobytu a rozšířit tak okruh lidí, kteří v Česku pracují nelegálně.“
 
Současné znění zákona stanovuje příslušný dopravní úřad podle místa povoleného pobytu žadatele v ČR. Žadatel o oprávnění musí mít v ČR nějaký druh povoleného pobytu. Pozměňovací návrh toto rušil, tudíž by mohl žádat o oprávnění řidiče taxislužby kdokoliv, a stát by jim musel oprávnění udělit.
 
Zavádějící tvrzení: Podobně nežádoucí je podle resortu dopravy i nápad vzájemného půjčování vozidel mezi taxikáři. Během noci by tak například mohly jako vozy taxi jezdit auta z půjčoven a carsharingů. „Je to cesta k efektivitě a umožní to přístup k tomuto trhu pro carsharingové společnosti a sdílení aut,“ řekl regionální manažer společnosti Bolt (dříve Taxify) pro střední Evropu Roman Sysel. Klasické půjčovny jsou totiž nejvíce vytížené přes den, zatímco taxislužba má hlavní špičku v noci a mohla by tak využívat tyto vozy ve chvílích, kdy si je běžní zákazníci neobjednávají.
 
Nejedná se o cestu k efektivitě, množství evidovaných vozidel v Praze je vyšší, než kdy předtím, a neustále roste, přičemž ceny jsou již dnes výrazně nižší, než dříve. Výrazné zvýšení počtu vozidel je poznat i na zvýšeném provozu v noci. Návrh by způsobil, že by prakticky nebylo možné určit odpovědného dopravce, což by vedlo k nepřeberným možnostem různých podvodů, aniž by bylo možné porušování právních předpisů efektivně postihovat. Pozměňovací návrh dále neobsahuje zmocnění uchovávat informace o tom, kdo si vozidlo zaevidoval. Stát by tak neměl žádné informace o tom, kdo si zaevidoval vozidlo k podnikatelským účelům.
Zavádějící tvrzení: I toto na první pohled užitečné opatření by znemožnilo pokutovat firmy, jejichž řidiči se dopouštějí přestupků, nebo šance poškozených cestujících uspět s náhradou škody například při zranění.
 
I v ostatních druzích dopravy platí, že vozidlo je evidováno pro konkrétního dopravce, nikoliv pro žadatele – kohokoli, kdo nemá s dopravcem nic společného.

Kremlík couvá z revoluce taxislužeb. Brání záplavě cizinců a půjčování aut

 
 


Zpět na výpis článků