Výstava Dopravní infrastruktura s fondy EU na Václavském náměstí

Výstava Dopravní infrastruktura s fondy EU na Václavském náměstí
6. 5. 2019 16:45:59|Plánované akce
Výstava Dopravní infrastruktura s fondy EU na Václavském náměstí

Horní část pražského Václavského náměstí ožije od 1. do 19. května čtrnácti velkoformátovými fotografiemi, které představí široké veřejnosti v rámci oslav 15 let od vstupu České republiky do EU dvanáct projektů Operačního programu Doprava, jež byly spolufinancovány z evropských strukturálních a investičních fondů

 
Česká republika letos slaví 15 let od vstupu do Evropské unie. Při této příležitosti připravil Operační program Doprava (OPD) pod názvem Dopravní infrastruktura s fondy EU fotografickou výstavu vybraných projektů spolufinancovaných z evropských fondů, která bude od 1. do 19. května volně přístupná široké veřejnosti v horní části Václavského náměstí v Praze.

Prostřednictvím OPD, jenž představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování výstavby dopravní infrastruktury v České republice (cca 4,56 mld. EUR v období 2014–2020 a asi 5,82 mld. EUR v období 2007–2013), bylo už podpořeno přes pět set třicet projektů. To představuje přes 903 km rekonstruovaných a modernizovaných železničních tratí v celé ČR, více než 298 km zcela nových a přes 161 km zmodernizovaných nebo rekonstruovaných silnic a dálnic.

 

O Operačním programu Doprava

Operační program Doprava 2014–2020 (OPD2) navazuje na Operační program Doprava 2007–2013. Představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování výstavby dopravní infrastruktury v České republice v programovém období 2014–2020 s celkovou alokací podpory EU cca 4,56 mld. EUR (přibližně 123 mld. Kč). Jedná se o jeden z největších operačních programů – připadá na něj zhruba 17 % ze všech prostředků pro ČR z evropských strukturálních a investičních fondů pro programové období 2014–2020.
 

Moderní dopravní infrastruktura v ČR s podporou fondů EU

Dopravní infrastruktura v České republice je budována a modernizována významnou měrou za podpory fondu EU. V průběhu posledních jedenácti let bylo prostřednictvím Operačního programu Doprava, tedy v programovém období 2007–2013 a 2014–2020, podpořeno více než 530 projektů, přičemž současná celková míra spolufinancování z evropských zdrojů dosahuje 177,9 mld. Kč. Včetně alokace z programu OPI (2004–2006) získala Česká republika na rozvoj dopravní infrastruktury za dobu svého členství v EU už více než 180 mld. Kč. To představuje desítky kilometrů moderních silnic a železnic.


 


Zpět na výpis článků