Dopravní agendy

Dopravní agendy


 Běžný provoz na úřadech po konci nouzového stavu
V obcích s rozšířenou působností (ORP) fungují už po konci nouzového stavu standardně dopravně-správní agendy, jako je vydávání řidičských průkazů, profesních průkazů nebo vyzvedávání registračních značek.
Ministerstvo vnitra vydalo doporučení, aby občané upřednostňovali hlavně elektronický a telefonický kontakt. Před osobním dostavením se na úřad je lidem doporučeno, aby zatelefonovali na úřad a ověřili, zda je případná osobní účast nutná a pokud ano, aby si sjednali schůzku na konkrétní čas a zabránili tak přílišnému shlukování lidí v prostorách úřadů. Úřady by také měly zajistit před budovami schránky, do kterých lidé své vyplněné žádosti a formuláře vhodí a omezí tak ještě více osobní kontakt. 

Při osobním styku platí na úřadech zvýšená hygienická opatření. Ta se týkají udržování osobní vzdálenosti dvou metrů, zabránění shlukování klientů na chodbách a povinnosti pro úředníky a občany nosit roušky. Při fotografování na doklad je povoleno roušku sundat. 


 

Propadlá platnost dokladů

 • Pokud má úřad zcela zavřeno – obrátit se na nadřízený Krajský úřad nebo Ministerstvo vnitra, aby zjednaly nápravu
 • Karty řidiče do tachografu nebo řidičské průkazy lze žádat i na ORP mimo trvalé bydliště
 • Po konci nouzového stavu se na řidičské průkazy, které propadly v době nouzového stavu pohlíží jako na neplatné,doporučujeme si tedy si co nejdříve zažádat o nový!
 • Všem řidičům doporučujeme, aby s výměnou řidičských a profesních průkazů nečekali a zažádali si včas o nové na úřadě v nejbližší ORP
 • Na celoevropské úrovni vyšlo nařízení o automatickém prodloužení některých dokladů a technických prohlídek. Více v tiskové zprávě na našem webu

   

Uložení značky do depozitu

Za situace v nouzovém stavu doporučuje Ministerstvo dopravy zažádat o vyřazení elektronicky, neboť platí, že i v případě, že náležitosti podání budou dodány následně, tak rozhodné datum, které bude uvedeno v registru jako datum vyřazení, bude datum podání žádosti. O této možnosti jsme informovali všechny úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady.

Stanice technické kontroly (STK)

Jsou v provozu, není omezení. 

Technickou kontrolu lze nadále provádět pouze v zemi, kde je vozidlo registrováno. Technické kontroly propadlé v době nouzového stavu se v určitých případech prodlužují. Více v tiskové zprávě.Autoškoly, autobazary, autosalóny

Autoškoly mohou zahájit činnost až od 27. 4. 2020 (pokud nestanoví vláda jinak, při zhoršení epidemiologické situace). Pokud žadateli o řidičské oprávnění skončila v době nouzového stavu 6 měsíční lhůta na vykonání zkoušky z odborné způsobilosti, bude mít možnost tuto zkoušku provést i po uplynutí této lhůty. Bude také prodloužen termín, který stanovuje, že zkouška pro dokončení odborného výcviku má být zahájena nejpozději do 15 dnů poté, co úřad obdrží žádost provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce.

Podmínky pro fungování:
 • teoretická výuka, konzultace nebo zkoušení ve vnitřních prostorech probíhají za přítomnosti nejvýše 5 osob a rozestupy mezi činí nejméně 2 m,
 • u vstupu do místnosti vstupující osoba provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel autoškoly,
 • účastník výuky je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
 • při praktické výuce se ve vozidle nevyskytují více než dvě osoby, každá z nich si před vstupem do vozidla dezinfikuje ruce, každá z nich má po celou dobu ochranné prostředky dýchacích cest a po každé jízdě jsou vnitřní prostory vozidla a vnější kliky dveří dezinfikoványVláda rozhodla o otevření autosalonů a autobazarů od 20. 4. 2020. Do prostoru autosalonu či bazaru bude vpuštěn pouze určený počet zákazníků, před a po zkušební jízdě musí být vůz vydezinfikován. Při jízdě musí mít jak zaměstnanec tak klient ochranné rukavice a roušky. Některé provozovny budou svým zaměstnancům měřit teplotu.

Celé schéma postupného otevírání obchodů a činností naleznete na stránce Úřadu vlády