Mezinárodní nákladní doprava

Mezinárodní nákladní doprava
zpet.png VZORY.png

Nákladní doprava do zahraničí je možná. Pokud řidič nestráví v zahraničí více než 14 dní, nevztahuje se na něj karanténa ani předkládání negativního testu na koronavir. Pokud je v zahraničí více než 14 dní, povinnost předložit test či nastoupit karanténu, platí. Při průjezdu hranicemi lze doporučit, aby řidiči prokázali, že vlastní profesní průkaz způsobilosti řidiče, objednávku nebo fakturu, která prokáže že cesta do zahraničí má účel dovézt/přivézt zboží a doporučuje se mít u sebe pracovní smlouvu, aby řidič prokázal vztah k zaměstnavateli.
Zákaz předjíždění pro nákladní automobily nad 3,5t

Od 19. 3. 2020, 18:00 hod. na dobu 60 dnů je na příhraničních úsecích dálnic D1, D2, D5, D8 a D11 zákaz předjíždění pro nákladní automobily nad 3,5t. mezení bylo stanoveno v těchto úsecích:
 • dálnice D1 od km 366,300 vpravo (směr státní hranice)
 • dálnice D2 od km 35,000 vpravo (směr státní hranice)
 • dálnice D5 od km 136,300 vpravo (směr stání hranice)
 • dálnice D8 od km 86,900 vpravo (směr státní hranice) a od státní hranice po km 88,200 vlevo (směr Praha, z důvodu kontrol Police České republiky)
 • dálnice D11 od km 76,650 vpravo (směr státní hranice, resp. silnice I/33).
Výjimku z tohoto zákazu mají vozidla užitá při:
 1. přepravě zboží podléhajícího rychlé zkáze, pokud toto zboží zabírá nebo v průběhu přepravy zabíralo nejméně jednu polovinu objemu nákladového prostoru vozidla nebo jízdní soupravy,
 2. přepravě živých zvířat,
 3. přepravě pohonných hmot určených k plynulému zásobování čerpacích stanic pohonných hmot,
 4. přepravě poštovních zásilek,
 5. přepravě zdravotnického a biologického materiálu, léků a materiálu pro jejich výrobu.
Důvodem tohoto omezení je eliminace tvorby kolon na hraničních přechodech a upřednostnění vybrané přepravy, která to z povahy věci vyžaduje.
Vozidla do 3,5 t

Vozidla do 3,5 t musí na hranicích prokázat
 • že se jedná o vozidlo kategorie N (např. technickým průkazem),
 • že jde o přepravu realizovanou v souvislosti s podnikáním dopravce ať již pro cizí nebo vlastní potřebu (např. formou dokladu o nákladu, faktury nebo objednávky)
 • vztah osoby, která řídí vozidlo k dopravci (formou pracovní smlouvy nebo potvrzením pro pracovníky mezinárodní dopravy)
 • výpis z živnostenského rejstříku (pokud je OSVČ)
 • řidič potřebuje potvrzení pro pracovníky mezinárodní dopravy - dostupné na stránkách Ministerstva vnitra


VZORY.png

Výjimky z dodržování nařízení bezpečnostní přestávky, doby řízení a odpočinku - č. 561/2006

Česká republika využila v souladu s čl. 14 odst. 2 nařízení č. 561/2006 z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a mimořádných opatření na hraničních přechodech možnost vydání výjimky z pravidel pro bezpečnostní přestávky, doby řízení a odpočinku, a všem řidičům, kteří jsou dotčení nuceným čekáním v kolonách umožnila odchýlit se od těchto dob, za předpokladu, že důvod, čas a místo odchylky budou zaznamenány na výtisku z digitálního tachografu nebo na záznamovém listu analogového tachografu a odchýlením se od těchto dob nedojde k žádnému ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Výjimka platí od 16.3.2020 00:00 po dobu 30 dní.
Informace o propustnosti hranic v rámci EU

Evropa
Aktuální informace o propustnosti hranic v rámci EU pro nákladní dopravu,  včetně časů, které zde strávíte, naleznete zde

Francie
Odkaz na dopravní situaci ve Francii a hraničních přechodech zde

Polsko
Polsko vyžaduje po řididčích kamionů na hranicích vyplnit vstupní kartu.
 • Odkaz na kartu řidiče zde
 • Odkaz na kartu pasažéra zde 

Od 26. 5. 2020 se otevřely všechny silniční a železniční hraniční přechody s Německem a Rakouskem. Příchozím ale zůstává povinnost předkládat negativní test na koronavirus. Hraniční kontroly budou pouze namátkové. 

Polsko
Harrachov - Jakuszyce
Náchod - Kudowa-Slone
Bartultovice - Trzebina
Bohumín - Nowe Chalupki
Věřňovice - Gorzyczki
Boguszowice -Chotěbuz
Královec - Lubawka (zákaz vozidel nad 9t)
Mikulovice - Głucholazy 
Závada - Golkowice (max. 9t a max výška 3,4 m)


Slovensko
Mosty u Jablunkova – Svrčinovec
Bumbálka - Makov
Střelná – Lysá pod Makytou
Brumov-Bylnice – Horní Srnie
Starý Hrozenkov – Drietoma
Strání – Moravské Lieskové – pouze ČR a SR dopravci
Velká nad Veličkou – Vrbovce – pouze ČR a SR dopravci
Sudoměřice-nová cesta -  Skalica
Břeclav – Brodské – nákladní N1
Hodonín – Holíč – pouze dopravci ČR a SR

Mapky a další informace na webu Ministerstva vnitra ČR
 zpet.png