Rovné příležitosti a nediskriminace na Ministerstvu dopravy – aktuality

Rovné příležitosti a nediskriminace na Ministerstvu dopravy – aktuality
|Rovné příležitosti a nediskriminace
Rovné příležitosti a nediskriminace na Ministerstvu dopravy – aktuality


Doprava - rovné příležitosti a nediskriminace


Princip rovnosti žen a mužů, nediskriminace a diverzity je uplatňován napříč všemi agendami v gesci Ministerstva dopravy a podporován realizací projektů financovaných z fondů EU. Přijímáme v souladu s článkem 16  Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006  opatření tak, aby byl naplňován princip rovnosti v širším pojetí a nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.
   

Aktuality

V roce 2017 nám byla schválena žádost o podporu projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006289 Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity z Operačního programu Zaměstnanost, jehož cílem je podpora gender mainstreamingu v oblasti dopravy. Více info naleznete ZDE.

V roce 2017 jsme pro naše zaměstnance a zaměstnankyně otevřeli Dětskou skupinu Mašinka s kapacitou 24 dětí. Péči o děti od dvou let věku zajišťuje odborný personál v souladu s Plánem výchovy a péče „Cestou necestou“, který vede k optimálnímu rozvoji dovedností dětí. Mašinku považujeme za významné slaďovací opatření, kterým chceme pomoci našim zaměstnancům a zaměstnankyním usnadnit návrat z rodičovské dovolené a lépe skloubit pracovní a rodinný život.

V roce 2018 proběhl na Ministerstvu dopravy genderový audit.


 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků