Sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby

Sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby
|Rovné příležitosti a nediskriminace
Sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby

Dotazníkové šetření zkušeností představených s plošným využíváním výkonu služby/práce z jiného místa (tzv. home office) v MD

Zveřejňujeme výsledky dotazníkového šetření zkušeností představených s plošným využíváním výkonu služby/práce z jiného místa (tzv. home office) v MD. Cílem šetření bylo zmapovat zkušenosti představených s plošným využíváním home office v MD během pandemie, identifikovat výhody i limity home office a na základě vyhodnocení dotazníkového šetření navrhnout doporučení pro flexibilnější podmínky využívání tohoto institutu do budoucna.

Z výsledků šetření mj. vyplývá, že:
 • 71 % představených považuje HO především za efektivní nástroj, který umožňuje slaďování pracovního a osobního života. Organizační komplikace s prací z domova spojuje pouze sedm představených.
 • 60 % respondentů je spíše spokojeno a 40 % rozhodně spokojeno s komunikací se zaměstnanci, kteří vykonávají službu/práci z jiného místa v MD. Žádný z představených nevyjádřil nespokojenost s komunikací se svými podřízenými zaměstnanci na HO.
 • 40 ze 48 respondentů z řad přestavených by uvítalo do budoucna rozšíření možnosti využívání výkonu služby/práce z jiného místa pro zaměstnance svého útvaru oproti stavu před aktuální epidemiologickou situaci.
 • Většina respondentů MD, kteří jsou taktéž rodiče nebo pečují o blízkou osobu, a také většina žen respondentek, považuje výkon služby/práce z jiného místa za velmi efektivní prostředek slaďování pracovního a rodinného života a přirozenou součást pracovního života a uvítala by plošnější a flexibilnější formu výkonu služby/práce z jiného místa pro všechny zaměstnance 1x týdně či měsíčně a zároveň rozšíření dlouhodobějšího výkonu služby/práce z jiného místa pouze pro vybrané zaměstnance, u kterých k tomu existují relevantní důvody (rodinné, zdravotní apod.).
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slaďování osobního a rodinného života v Ministerstvu dopravy

Aktivně podporujeme slaďování osobního a rodinného života s výkonem státní služby, detailní aktivity jsou zveřejněny v aktuální výroční zprávě Sekce pro státní službu.

V roce 2017 jsme se zapojili do projektu „Služba šitá na míru“, jehož řešitelkou byla Kancelář veřejného ochránce práv, a který je zaměřen na problematiku slaďování osobního a pracovního života ve státní správě. K analýze jsme řešitelce poskytli požadované dokumenty, např. služební předpisy, etický kodex či kolektivní dohodu. Byl realizován rozhovor se státním tajemníkem zaměřený na reflektování současného stavu v oblasti slaďování a jeho dalšího možného rozvoje na Ministerstvu dopravy. Z výzkumného šetření vyplynulo, že naši zaměstnanci vyjadřují nejvyšší míru spokojenosti s realizací slaďovacích opatření ze všech devíti zúčastněných úřadů.

Spolu s odborovou organizací každoročně aktualizujeme seznam benefitů poskytovaných Ministerstvem dopravy v souladu se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě v platném znění, nařízením vlády č. 590/2006 Sb., nařízení vlády 135/2015 Sb. a platnou kolektivní smlouvou a kolektivní dohodou, tak aby optimálně reagoval na potřeby zaměstnanců a zaměstnankyň.

Naše zaměstnanecké benefity se týkají všech zaměstnanců a zaměstnankyň a patří mezi ně:

 • pružná služební / pracovní doba,
 • jiné rozvržení služební/pracovní doby,
 • kratší služební / pracovní doba,
 • výkon služby/práce z jiného místa (home office),
 • 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days),
 • služební/pracovní volno,
 • služby péče o dítě - Dětská skupina Mašinka, příspěvek na dětskou rekreaci (tábory, školy v přírodě apod.).


Systém zaměstnaneckých benefitů

Záleží nám na tom, aby byli naši zaměstnanci spokojeni a aby se na svém pracovišti cítili co nejlépe. Proto jim nabízíme zaměstnanecké benefity, které se zaměřují např. na oblast zdraví, pojištění či společensých aktivit.
 
 • nabídka odborného a jazykového vzdělávání,
 • zajištěné stravování s příspěvkem v jídelně v budově ministerstva, popř. poskytnutí stravenkových poukazů,
 • Multisport karta,
 • posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD,
 • volejbalový kurt a hřiště pro rekreační kopanou zajištěné mimo budovu MD,
 • sportovní a kulturní akce zajišťované odborovou organizací s příspěvkem na ceny,
 • příspěvek na penzijní připojištění/doplňkové penzijní spoření,
 • příspěvek na dětskou rekreaci pro děti zaměstnanců od 3 do 18 let.
 

Dětská skupina Mašinka

Od roku 2017 jsme prostřednictvím Dětské skupiny Mašinka zajistili, v souladu s Plánem výchovy a péče „V Mašince poznáváme svět“, odbornou péči o děti našich zaměstnankyň a zaměstnanců, což významně přispívá k usnadnění jejich návratu z rodičovské dovolené a k následnému sladění pracovního a rodinného života.
 

Dokumenty a statistiky


 

Zpět na výpis článků