Sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby

Sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby
|Rovné příležitosti a nediskriminace
Sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby

Aktivně podporujeme slaďování osobního a rodinného života s výkonem státní služby, detailní aktivity jsou zveřejněny ve výroční zprávě Sekce pro státní službu.

V roce 2017 jsme se zapojili do projektu „Služba šitá na míru“, jehož řešitelkou byla Kancelář veřejného ochránce práv, a který je zaměřen na problematiku slaďování osobního a pracovního života ve státní správě. K analýze jsme řešitelce poskytli požadované dokumenty, např. služební předpisy, etický kodex či kolektivní dohodu. Byl realizován rozhovor se státním tajemníkem zaměřený na reflektování současného stavu v oblasti slaďování a jeho dalšího možného rozvoje na Ministerstvu dopravy. Z výzkumného šetření vyplynulo, že naši zaměstnanci vyjadřují nejvyšší míru spokojenosti s realizací slaďovacích opatření ze všech devíti zúčastněných úřadů.

Spolu s odborovou organizací každoročně aktualizujeme seznam benefitů poskytovaných Ministerstvem dopravy v souladu se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě v platném znění, nařízením vlády č. 590/2006 Sb., nařízení vlády 135/2015 Sb. a platnou kolektivní smlouvou a kolektivní dohodou, tak aby optimálně reagoval na potřeby zaměstnanců a zaměstnankyň.

Naše zaměstnanecké benefity se týkají všech zaměstnanců a zaměstnankyň a patří mezi ně:


nabídka flexibilních forem práce:
  • pružná služební / pracovní doba,
  • kratší služební / pracovní doba,
  • výkon služby z jiného místa (home office),
  • 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days),
nabídka odborného a jazykového vzdělávání,
zabezpečená lékařská péče včetně nabídky speciálních programů, např. „ Dny prevence“ obsahující prevenci kardiovaskulárních chorob, zeleného zákalu, fyzioterapeutické ošetření krční páteře a ergonometrickou konzultaci pracovního prostoru),
zajištěné stravování s příspěvkem v jídelně v budově ministerstva,
podpora aktivního životního stylu:
  • Multisport karta, Unišeky+,
  • posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD,
  • volejbalový kurt a hřiště pro rekreační kopanou zajištěné mimo budovu MD,
  • sportovní a kulturní akce zajišťované odborovou organizací s příspěvkem na ceny,
  • příspěvek na penzijní připojištění/doplňkové penzijní spoření a dětskou rekreaci pro děti zaměstnanců od 3 do 18 let,

dětská skupina:
od roku 2017 jsme prostřednictvím Dětské skupiny Mašinka zajistili, v souladu s Plánem výchovy a péče „Cestou necestou“, odbornou péči o děti našich zaměstnankyň a zaměstnanců, což významně přispívá k usnadnění jejich návratu z rodičovské dovolené a k následnému sladění pracovního a rodinného života.

Dokumenty a statistiky
 


 

Zpět na výpis článků