Informace podle § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně někte

Informace podle § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve zn. pozd. př., pro stavbu "R6 Nové Strašecí - křižovatka s I/27 - stavební úsek 3, D6 Krupá, přeložka, DUSP PRO PHS" - 759/2020-910-IPK/5
20.11.2020 14:54:54Úřední deskaInformace podle § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve zn. pozd. př., pro stavbu "R6 Nové Strašecí - křižovatka s I/27 - stavební úsek 3, D6 Krupá, přeložka, DUSP PRO PHS" ke stažení ZDE.
Příloha - žádost o společné povolení ke satžení ZDE.

 

Zpět na výpis článků