D1 01191.C Brno centrum – Brno jih: Aktualizace Informace podle § 9b zákona č. 100/2001 Sb. o posuzo