D3 0310/I Úsilné-Hodějovice, SO 310 - Odvodnění tunelu: Veřejná vyhláška - seznámení s podklady před