Kontakty na Drážní inspekci

Kontakty na Drážní inspekci
Úřední deska Drážní inspekce

Upozorňujeme, že od 1. 4. 2017 Drážní inspekce již nevykonává státní dozor ve věcech drah. Případné podněty na zdroje ohrožení bezpečnosti (rozhledové poměry na přejezdech, přístup k vlakům atd). prověřuje příslušný drážní správní úřad, jemuž je možné adresovat i podněty ke zlepšení - pro dráhu železniční jde o Drážní úřad v Praze (viz sekce Odkazy).

Drážní inspekce také neřeší jízdní řády, zpoždění vlaků, ceny jízdného, chování personálu, stav WC, fungování klimatizace, čistotu ve vlacích či v nádražních budovách ani hlukovou zátěž, vibrace či prach spojené s jízdou vlaků. Zdrojem ohrožení není ani případ, kdy přejezd varuje uživatele pozemní komunikace, že se k přejezdu blíží vlak, i když žádný vlak nejede - jedná se o poruchu, která neohrožuje bezpečnost - tyto případy je třeba oznámit přímo provozovateli dráhy (ve většině případů Správa železnic, s. o.), Drážní inspekce nemá možnost tyto případy řešit.

Drážní inspekce šetří příčiny a okolnosti vzniku mimořádných událostí. Mimořádnou událostí je nehoda nebo incident, ke kterým došlo v souvislosti s provozováním drážní dopravy nebo pohybem drážního vozidla na dráze nebo v obvodu dráhy a které ohrozily nebo narušily
a) bezpečnost drážní dopravy,
b) bezpečnost osob,
c) bezpečnou funkci staveb nebo zařízení, nebo
d) životní prostředí.

Drážní inspekce

Mgr. Jan Kučera, generální inspektor

Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1
mail@dicr.cz
ID DS: vi6aigp
tel.: (+420) 736 521 003 - pevná linka
tel.: (+420) 736 521 111 - mobil

Ústřední inspektorát

 

Mgr. Jan Kučera, generální inspektor

Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1
kancelar@dicr.cz (mail@dicr.cz)
tel.: (+420) 736 521 003

Územní inspektorát Ostrava

Ing. Petr Maikranz - ředitel Územní inspektorát Ostrava

Peterkova 132
708 00 Ostrava
ostrava@dicr.cz
tel.: (+420) 736 521 046

Územní inspektorát Brno

Bc. Josef Dvořák - ředitel Územního inspektorátu Brno

Cejl 62
602 00 Brno
brno@dicr.cz
tel.: (+420) 736 521 059

Územní inspektorát Čechy

Oddělení Plzeň

Ing. Petr Mencl - ředitel Územního inspektorátu Čechy

Purkyňova 22
301 00 Plzeň
plzen@dicr.cz
tel.: (+420) 736 521 058

Pražská oddělení - Ing. Jan Novák

Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1
praha@dicr.cz
tel.: (+420) 778 701 088

Hlášení mimořádných událostí pro provozovatele dráhy a dopravce

Definice mimořádné události je uvedena výše, linka neslouží veřejnosti k podávání stížností ani podnětů pro prověření případného ohrožení - viz první odstavec na této straně.

pohotovost@dicr.cz

Číslo na nepřetržitou linku je (+420) 736 521 001.

Toto číslo neslouží k oznámení špatné funkce přejezdu - tyto případy je třeba oznámit přímo provozovateli dráhy (ve většině případů Správa železnic, s. o.), Drážní inspekce nemá možnost tyto případy řešit.

Stížnosti na chování zaměstnanců DI

stiznosti@dicr.cz
tel.: (+420) 736 521 111Zpět na výpis článků