OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO PRÁVNÍKA – METODIKA V EKONOMICKÉM ODDĚLENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO PRÁVNÍKA – METODIKA V EKONOMICKÉM ODDĚLENÍ V DRÁŽNÍ INSPEKCI
25.06.2024 13:08:24Úřední deska Drážní inspekce

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO PRÁVNÍKA – METODIKA V EKONOMICKÉM ODDĚLENÍ
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo
právník – metodik v Ekonomickém oddělení v Drážní inspekci
 
 
Praha 25. června 2024
č. j.: 250/2024/DI-2

Generální inspektor Drážní inspekce, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborného rady právníka – metodika v Ekonomickém oddělení v Ústředním inspektorátu v Drážní inspekci, ID: 30019987, se služebním působištěm Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1.

Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oborech služby

    22 Legislativa a právní činnost
    51 Doprava
    27 Archivnictví a spisová služba

Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené).

Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.

Místo výkonu služby Praha.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 zákona o státní službě do 13. platové třídy.

Termín pro podání žádostí do výběrového řízení je do 29. července 2024.


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků