Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor Územního inspektorátu Plzeň

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor Územního inspektorátu Plzeň
04.07.2024 6:27:55Úřední deska Drážní inspekce

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor Územního inspektorátu Plzeň

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
inspektor Územního inspektorátu Plzeň

Praha 3. července 2024
č. j.: 256/2024/DI-2
 
Generální inspektor Drážní inspekce, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rady/odborného rady inspektora Územního inspektorátu Plzeň v Drážní inspekci, (ID: 30111778), se služebním působištěm Nádražní 156, 370 01 České Budějovice, případně Purkyňova 1017/22, 301 00 Plzeň.

Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oborech služby
  • 51 Doprava

Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.

Místo výkonu služby Plzeň, případně České Budějovice.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 zákona o státní službě do 12. platové třídy.

Termín pro podání žádostí do výběrového řízení je do 29. července 2024.


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků